Odstop občinskih svetnikov zaradi arogance župana

Včeraj, 20. 7. 2022, je šest občinskih svetnikov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na Občinsko upravo Občine Sveti Jurij ob Ščavnici podalo skupinsko odstopno izjavo.

Branko Domanjko, Ivan Fras, Srečko Hecl, Mirko Ljubec, Darko Trbuc in Slavica Trstenjak so nepreklicno odstopili z mesta svetnikov in svetnice Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Imenovani odstopajo tudi iz vseh funkcij v občinskih odborih in komisijah.

Rot razlog navajajo ravnanje župana Antona Slane. “Aroganca, nespoštljivo obnašanje do članov občinskega sveta, zavračanje vseh predlogov svetnikov v odstopu, nespoštovanje predpisov, nedopustni pritiski na člane občinskega sveta, negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem, neizvajanje sklepov občinskega sveta, prepočasno ali sploh neizvajanje investicij iz NRP, širjenje neresničnih in zavajajočih informacij, izdelava gradbene dokumentacije (5 oddelčni vrtec) brez soglasja občinskega sveta, nespametno in nepotrebno zadolževanje občine, neupoštevanje sprejetih amandmajev, stalno spreminjanje NRP brez srednje in dolgoročnih načrtovanj, prelaganje lastne krivde na člane občinskega sveta, dvojna merila in še veliko ne naštetih razlogov,” so zapisali v obrazložitvi odstopne izjave.

O nesoglasjih na zadnji seji občinskega sveta smo na našem portalu poročali v spodnjem prispevku.

Počilo na seji občinskega sveta

Zaradi odstopa petih svetnikov in svetnice je onemogočeno delovanje Občinskega sveta, saj je od enajstih članov ostalo le pet svetnikov. Kaj to pomeni za Občino Sveti Jurij, bo pokazal čas. Morda v razmislek vsem, ki se podajajo v kandidaturo za župana ali svetnika v katerikoli slovenski občini. Sklepanje kompromisov je edina pot do napredka lokalne skupnosti.

M. Z.