Včeraj je potekala 33. redna seja Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Na seji so med drugim obravnavali Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2022 v skrajšanem postopku. Občinski svet je sejo začel z minimalno prisotnostjo svetnikov, saj je s šestimi prisotnimi svetniki bil komajda sklepčen.

Do prvega zapleta je prišlo pri obravnavi in sprejemu predloga Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije, ki so jo naposled svetniki le sprejeli. Počilo je pri obravnavi rebalansa proračuna za leto 2022. Veliko svetnikov se ne strinja s predlogom župana o dodatnem zadolževanju občine tik pred zaključkom mandata. Po burni razpravi je župan Anton Slana vzel besedo svetnici Valentini Marinič, ki je po tem zapustila sejo. Tako je zaradi nesklepčnosti župan moral prekiniti sejo.

M. Z.