S predlogom vlade se nikakor ne strinjajo

Včeraj smo prejeli podatek o nameri vlade, da občinam zniža povprečnino in tem na našem portalu tudi zapisali.

Golobova zaušnica občinam

Vsem pomurskim občinam smo naslovili vprašanje, ali so o tej nameri že obveščeni in kakšen je njihov komentar na namero Vlade Roberta Goloba. Do 15:00 ure smo prejeli  odzive nekaterih pomurskih županov, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Iz Občine Turnišče so nam sporočili, da so  o znižanju sredstev bili seznanjeni preko obeh združenj občin, ki delujeta v Republiki Sloveniji. Župan Borut Horvat je v odgovoru zapisal: “S predlogom Vlade RS se nikakor ne moremo strinjati, niti z argumenti, ki jih vlada v predlogu navaja. Zakon o finančni razbremenitvi občin je sicer prinesel pozitivne učinke na odhodke občin, vendar pa se zaradi rasti cen energentov občine soočamo s povišanimi stroški, ki so te razbremenitve razvrednotile.”

Župan Občine Beltinci Marko Virag: “Višina povprečnine je s strani države določen okvir sredstev na prebivalca. Izključno v domeni Vlade RS je, da določi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Glede na splošne razmere bi bilo smotrno razmišljati, da se višina povprečnin poveča ne pa zmanjšuje.” 

Roman Leljak, župan Občine Radenci, se je na namero vlade odzval s temi besedami: “Ob takšnem predlogu bi hkrati morali sprejeti zakon, da župani delamo zastonj, da ta denar namenimo, da glavarina ostane enaka oziroma se poveča – materialni stroški vrtcev se povečujejo, vzgojiteljice čakajo novi pravilnik o povišanju plač…plačujemo elektriko, ki poganja občinsko infrastrukturo (vodo, kanalizacijo, čistilne)… Če dodamo še že povečane plače Vlade v ta namen…bi bilo še toliko bolje…skratka, občine si takšnega podcenjevalnega odnosa ne zaslužimo.” “Mi smo nosilci življenja v lokalnih skupnostih, je še dodal Leljak.

Župani ugotavljajo, da so se stroški povečali v večji meri, kot so se zmanjšali odhodki kot posledica sprejetega zakona. Le to je vplivalo na povečanje cen storitev, ki jih občine po zakonu zagotavljajo za občane. Občine pospešeno sprejemajo rebalanse proračunov, saj so se zaradi rasti cen finančni okvirji predvidenih investicij močno spremenili. Sedaj je razvoj občin dodatno blokiran še s strani vlade Gibanja Svoboda, SD in Levica.

Predvideno zmanjšanje sredstev bo gotovo negativno vplivalo tudi na splošno gospodarsko rast, saj so občine generator manjših investicij na podeželju, ki jih običajno izvajajo lokalna podjetja, ki zaposlujejo domači kader.

Objavili smo odzive pomurskih županov, ki so nam odgovore poslali do 15:00 ure. Medtem smo zasledili, da znižanju povprečnin ostro nasprotuje tudi Skupnost občin Slovenije.

M.Z.