Parlameter Občine Lendava odslej nadzoruje tudi lendavske svetnice in svetnike

Občina Lendava (Vir: fb)
Občani bodo bolje seznanjeni z delom svetnikov

Inštitut Danes je nov dan je v sodelovanju z lokalnim medijem Lendavainfo predstavil Parlameter Občine Lendava, za ljubljansko in hrastniško različico tretjo namestitev spletnega orodja, namenjenega analizi glasovanj, zapisnikov in drugih podatkov o delovanju občinskih svetov. Občanke in občani Lendave s tem dobivajo možnost preprostega vpogleda v odločevalske procese lokalnih oblasti, ustvarjalci platforme pa menijo, da bodo tako povečali transparentnost občine ter dvignili zaupanje v delo izvoljenih predstavnic in predstavnikov.

Parlameter Občine Lendava z zbiranjem, analiziranjem in vizualizacijo podatkov javnosti pomaga spremljati najrazličnejše vidike delovanja lendavske občine. Tako lahko občanke in občani na primer preverijo, kako aktivni so bili svetniki in svetnice, saj na spletnem mestu hitro najdejo informacije o njihovi prisotnosti na sejah, grafi pa prikazujejo tudi skupno prisotnost svetniških klubov.

O delavnosti izvoljenih predstavnic in predstavnikov je mogoče sklepati tudi na podlagi števila svetniških vprašanj, ki so jih zastavili, in pobud, ki so jih podali. Ogled profilov posameznih svetnic in svetnikov omogoča tudi podrobnejši pregled pobud, kar javnosti pomaga ugotoviti, katerim tematikam njihovi predstavniki v občinskem svetu posvečajo največ pozornosti oziroma so jim v določenem obdobju najpomembnejše.

Javnost zdaj dobiva tudi podrobnejši vpogled v glasovanja lendavskega občinskega sveta. Ugotovimo lahko, da je bilo v trenutnem mandatu skupno opravljenih 336 glasovanj, od tega pa jih je bilo sprejetih kar 335. Zavrnjeno je bilo le glasovanje, opravljeno na podlagi vloge ND Lendava 1903 glede uporabe zemljišča v lasti Občine Lendava za športne namene po prenehanju stavbne pravice.

Analize in vizualizacije so na Parlametru pripravljene v obliki informacijskih kartic ter primerne za takojšnje deljenje na spletnih mestih in družbenih omrežjih. A ob tem na Danes je nov dan opozarjajo, da so podatki trenutno nepopolni, saj lendavska občina na primer ne objavlja poimenskih rezultatov glasovanj. Na inštitutu zato upajo, da bodo funkcionarji v naslednjem mandatu začeli slediti standardom odprte in transparentne lokalne samouprave ter poskrbeli za ustrezen dostop do vseh podatkov. 

Kljub temu pa so ustvarjalci platforme prepričani, da bo Parlameter novinarje, nevladne organizacije in civilno družbo spodbudil k uporabi analiz za izvedbo lastnih raziskav in kampanj. Predvsem pa upajo, da bodo z orodjem prispevali k povečanju nadzora nad izvoljenimi predstavniki in predstavnicami, s tem pa tudi dvigu zaupanja javnosti v delo lokalnih oblasti. 

M.Z.