Analiza plač v javnem sektorju za leto 2021 

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) pripravilo analizo plač v javnem sektorju, ki jih bo vlada predložila Državnemu zboru skupaj z zaključnim računom proračuna Republike Slovenije.

Analiza proučuje podatke proračunskih uporabnikov o osnovnih plačah, dodatkih, delovni uspešnosti, izplačilih za delo preko polnega delovnega časa in dežurstvu ter številu zaposlenih glede na časovno obdobje, po podskupinah dejavnosti RPU, plačnih podskupinah in tarifnih razredih. Analiza se nanaša na leto 2021 v primerjavi z letom 2020 in ugotavlja povečanje mase bruto plač za leto 2021 glede na leto 2020 za 9,8 %, povečanje števila zaposlenih oseb za 1,5 %, število zaposlenih na podlagi opravljenih ur za 2 % in povečanje povprečne mesečne plače za 7 %.

Masa bruto plač za leto 2021 je znašala 5.282 milijonov evrov in se je povečala za 9,8 odstotka glede na leto 2020, kar znaša 472 milijonov evrov. Na povišanje mase bruto plač v letu 2021 so pomembno vplivala izplačila dodatkov, povezanih s pojavom epidemije Covida-19 (dodatek za delo v rizičnih razmerah in novi dodatki, ki so bili uvedeni z interventno zakonodajo v zvezi z obvladovanjem epidemije).

Povprečno mesečno število zaposlenih oseb v letu 2021 je bilo 187.061 in se je v primerjavi z letom 2022 povečalo za 1,5 %. Število zaposlenih po plačanih urah v letu 2021 je bilo 182.661 in se je povečalo za 2 %.

Povprečna mesečna plača v javnem sektorju za leto 2021 se je glede na leto 2020 povišala za 7 % in je znašala 2.383 evrov (v letu 2020 je znašala 2.227 evrov).

Očitki glavnega sindikaliste za javni sektor, sicer vidnega člana stranke Levica, Branimirja Štruklja, ki jih je v času Janševe vlade v letu 2021 dnevno izjavljal na več načinov, so na podlagi podatkov, ki jih je pripravila ekipa ministrstva Golobove vlade, so torej bili navadno zavajanje.

Za rast plač v javnem sektorju v letu 2021 je torej vlada Janeza Janše ustrezno poskrbela, očitki o zapostavljanju učiteljev in ostalih zaposlenih v javnem sektorju v času epidemije pa navadna manipulacija. Glede na povečano obremenjenost zaposlenih v javnem sektorju v času epidemije je Janševa vlada ustrezno odreagirala in opravljeno delo tudi primerno finančno ovrednotila.

M.Z.