Po 385 EUR socialne pomoči samo z novo vlogo!

Državna denarna socialna pomoč, ki je z zakonom začasno dvignjena na 385 EUR, bo uveljavljena brez zapletov. Kljub temu, da je gospodarstvo jasno povedalo, da gre za nagrado “ZA NEDELO”, se njihovo predstavniki v Državnem svetu niso odločili za glasovanje o vetu na zakon.

Upravičenci denarne socialne pomoči bodo do višje pomoči morali ponovno oddati vlogo! Skrajni rok je 31. julij!

Višina denarne socialne pomoči v višini 385 evrov se bo začela izplačevati od junija 2018 pa vse do decembra 2018, nato pa se bo znižala na 331 evrov. Danes je enaka 297,53 evrov, prejema pa jo cca. 51.180 ljudi. Omeniti je treba, da bodo do večje pomoči “prišle” le samske osebe in pari brez otrok.

Sicer pa je po definiciji denarna socialna pomoč namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

Uredništvo