Pod kakšnimi pogoji se bo upokojevalo v letu 2018?

Modernizacija pokojninskega sistema (ZPIZ-2), ki je stopila v veljavo 1.1.2013, je v uvodu dokumenta zapisala, da se Slovenke in Slovenci upokojujemo prekmalu. V decembru 2011 so se moški lahko upokojevali že pri 61 let in 9 mesecev starosti, ženske pa pri 58 let in 8 mesecev starosti. Tudi povprečna pokojninska osnova je glede na ciljno 40 let konec leta 2011 znašala le 32 let in 7 mesecev. Ker Slovenci živimo vse dlje, delež aktivnega prebivalstva pa pada, sta recimo v opazovanem obdobju za enega upokojenca skrbela kar 1.53 zaposlena (zavarovancev 869.869 ter upokojencev 569.951).

S 1.1.2018 stopajo v veljavo novi pogoji upokojevanja, še vedno pa velja prehodno obdobje!

 

Moški se lahko starostno upokojijo, ko dopolnijo 65 let starosti in imajo 15 let zavarovalne dobe oziroma ko dopolnijo 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za ženske velja, da se lahko starostno upokojijo, ko dopolnijo 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe oziroma 64 let in 20 let pokojninske dobe (oziroma 59 let in osem mesecev ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa).

Obrazložitev: Starost 60 let bo ob dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa pogoj za upokojitev šele v letu 2018 (za moške) in 2019 (za ženske),  je zapisano v dokumentu, ki so ga v letu 2011 ob sprejemu v DZ (Državni zbor) brali poslanci.

Pogoja za predčasno upokojevanje: V letu 2018 se lahko predčasno upokojijo moški, ki bodo dopolnili 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe in ženske, ki bodo dopolnile 59 let in osem mesecev in hkrati 40 let pokojninske dobe (vir: www.mddsz.gov.si/…/mddsz…/modernizacija_pokojninskega_sistema_ZPIZ-2.doc)

Modernizacija pokojninskega sistema je imela ključni cilj stabilizirati finance (finančna vzdržnost pokojninske blagajne) ter preprečiti nadaljnje padanje pokojnin. V dokumentu še piše, da bo z uresničitvijo teh dveh ciljev vzpostavljen pravičnejši, zanesljivejši in tudi finančno učinkovitejši pokojninski sistem. Ta, da bo še vedno temeljil na medgeneracijski solidarnosti. Žal je danes ugotovljeno, da mini pokojninska reforma ni bila dovolj, kar so že takrat opozarjale opozicijske stranke. V zasluženem pokoju se tako danes tudi zaradi ZPIZ-2 znajde vse več upokojencev s pokojnino pod 600 EUR, kar si RS preprosto veeč ne sme dovoliti.

Čas je, da vajeti vodenja te države prevzamejo stranke s programi, ki že danes vidijo rešitve za boljšo blaginjo upokojencev. To si zaslužijo!

Uredništvo