Sodobna čistilna naprava

Prihodnji mesec se bo v Občini Turnišče pričela rekonstrukcija dotrajane čistilne naprave, ki bo predvidoma potekala do konca maja 2024. Investitor, Občina Turnišče, in izvajalec, Esotech, d.d., sta včeraj, 11. maja 2022, podpisala pogodbo o izvedbi projekta. Nova čistilna naprava s sodobno tehnologijo biološkega čiščenja bo prijaznejša za okolje, omogočala bo trajnostni razvoj Občine Turnišče, povečanje števila prebivalcev in spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest.

Občina Turnišče bo v naslednjih dveh letih izvedla projekt rekonstrukcije obstoječe čistilne
naprave, ki čisti odpadne vode iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Obstoječa
čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe
zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu, zato je temeljita rekonstrukcija nujno potrebna.

Nova čistilna naprava, ki bo izgrajena in preizkušena za upravljanje do maja 2024, bo temeljila na metodi MBBR, kar pomeni uporabo sodobne tehnologije mehanskobiološkega prečiščevanja komunalno odpadnih voda z nosilci biomase. Investicija v novo čistilno napravo znaša nekaj več kot 3 milijone EUR, kjer več kot polovico sredstev sofinancira Republika Slovenija iz državnega proračuna, preostanek pa Občina Turnišče. Nova čistilna naprava bo tako v okolje oddajala čistejšo vodo kakor doslej, kapaciteta čistilne naprave pa se bo povečala s 4950 na 6000 populacijskih enot.

Marko Škoberne in Borut Horvat (foto. T.Ž.)

Borut Horvat, župan Občine Turnišče, je ob tej priložnosti povedal: »Rekonstrucija čistilne naprave je izjemnega pomena za trajnostni razvoj naše občine, saj predstavlja bistveno nadgradnjo naše odgovornosti do okolja, na drugi strani pa daje potencial za dvig števila prebivalcev v občini in ustvarjanje novih delovnih mest. Nova čistilna naprava bo imela večje kapacitete, bo energetsko učinkovitejša, z uporabo sodobne tehnologije čiščenja pa bomo v okolje vračali čistejšo vodo ter znižali obratovalne stroške. Tako bo občina v naslednjih letih tudi s tem projektom zagotovila dobre pogoje za priseljevanje mladih družin ter razvoj gospodarstva, turizma in ostalih dejavnosti.«

Marko Škoberne, predsednik uprave Esotech, d.d., je dodal: »Področji čiščenja odpadnih vod in priprava pitne vode sta temeljni dejavnosti iz področja ekologije v družbi Esotech. Največjo intenziteto pri gradnji tovrstnih projektov imamo trenutno na Hrvaškem, ogromno pa delamo tudi v Sloveniji, tako da smo današnjega podpisa izjemno veseli. Zahvaljujemo se županu, predstavnikom Občine Turnišče in vsem, ki ste in boste kakorkoli sodelovali pri izvedbi del. K izvedbi projekta bomo pristopili takoj, glede na dolžino garancijske dobe, ki jo zagotavljamo pa bomo še dolgo povezani in verjamem, da bomo poleg poslovnih, stkali tudi kakšno prijateljsko vez. «

M.Z.