Mlade družine lahko koristijo številne ugodnosti


Na področju družinske politike, ki zadeva tudi mlade družine, je bilo v zadnjih dveh letih opaziti velik premik. Ob rojstvu otroka starši prejmejo pomoč od države v obliki enkratnega denarnega prejemka, ki se je s 1. januarjem iz 286,72€ zvišal na 350€. Starševski dodatek (velja tudi za študente) se je iz 258,09€ zvišal na 402,18 evrov. Upravičenci so za čas trajanja pravice vključeni tudi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Začetna osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo brez dopusta se je v letu 2021 s 331€ dvignilo na 402,18€ neto. Uvedeno je bilo še dodatno študijsko leto za matere študentke z namenom, da se čim več mladih odloči za družino. Subvencionirano bivanje velja tudi za partnerja starša v študentskih družinah.


Od 1. januarja 2021 naprej se enemu od staršev z enim otrokom do tretjega leta ali dvema ali več do konca prvega razreda osnovne šole v primeru krajšega delovnega časa do polne delovne obveznosti zagotovi plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih dvanajstih plač, a ne manj od sorazmernega dela minimalne plače.

Vlada je ponovno uvedla brezplačni vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke. Dodatek za velike družine s tremi otroki se je v času epidemije povečal za 100€ in za 200€ za družine s štirimi ali več otroki. Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500€ pa prejme eden od staršev oziroma posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji od 1. januarja 2020 do konca junija 2023.

C. U.