Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi v občinah Pomurske regije

V Kulturnem domu Dobrovnik je v torek, 21. novembra, potekal regijski dogodek v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.

Projekt, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije (GI), vodi in financira pa Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), je namenjen izboljšanju dostopnosti in mobilnosti v občinskem urbanem prostoru oz. okolju  za prebivalce z različnimi invalidnostmi.

Na dogodku, ki so se ga poleg gostiteljske občine Dobrovnik udeležili tudi predstavniki Mestne Občine Murska Sobota, Občine Ljutomer in Občine Moravske Toplice ter predstavniki lokalnih invalidskih in upokojenskih društev, je je bilo povedano, da projekt traja že osmo leto, do zdaj pa se je vanj vključilo že 78 slovenskih občin, ki igrajo ključno vlogo pri postavitvi sistema podatkov o dostopnosti infrastrukture za invalide. Občine z zagotavljanjem ustrezne dostopnosti in vključenosti oseb z oviranostmi spoštujejo zaveze o dostopnosti in osebni mobilnosti Konvencije o pravicah invalidov, EU Strategije o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030 in Direktive (EU) 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve. Cilj projekta je priključiti vseh 212 slovenskih občin.

V sodelujočih občinah so bili v sklopu projekta zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide, ki so na voljo v brezplačnem spletnem pregledovalniku in služijo za izdelavo spletne in tiskane karte dostopnosti, izdelavo akcijskih načrtov za odpravo ovir ter navigacijo v prostoru. Zajem podatkov na terenu poteka popolnoma digitalizirano, izvajajo pa ga invalidi sami.

Župan gostiteljice Marjan Kardinar je napovedal več pozornosti zagotavljanju prometne varnosti, ob gradnji novega doma upokojencev pa bodo upoštevali vsa načela fizične dostopnosti. Kot primer dosedanje dobre prakse je izpostavil dobro dostopnost Kulturnega doma Dobrovnik ter urejen dostop za invalide do Bukovniškega jezera in Vidovega izvira, kjer je invalidom na voljo tudi uporaba električnega vozila.

O dostopnosti v Pomurskih regijah sta spregovorila Vojmir Prosen, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota, in Branko Gornjec, sekretar Društva gluhih in naglušnih Pomurje ter predsednik Sveta za invalide v Mestni občini Murska Sobota. Oba sta pohvalila napredek občin na področju dostopnosti, vseeno pa se po njunem mnenju potreb invalidov še ne upošteva dovolj. Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota je izpostavil, da pogosto umanjkajo specifične prilagoditve prostora za slepe, Gornjec pa je dodal, da se premalo naslavlja potrebe naglušnih, saj je njihova oviranost za večino družbe še vedno »nevidna«.

Vsi podatki o dostopnosti infrastrukture so uporabnikom na voljo brezplačno na spletni strani Dostopnost prostora.

M.Z.