Povprečna pokojnina cca. 600 evrov, četrtina upokojencev dobi manj kot 500 evrov!

Vir;Pixabay

87% slovenskih upokojencev z manj kot 1000 evrov

Kar 87 odstotkov upokojencev prejema pokojnino, ki je nižja od tisoč evrov. Četrtina je celo takih, ki vsak mesec od Zpiza na račun prejme manj kot 500 evrov pokojnine.

Povprečna starostna pokojnina cca. 600 evrov

Povprečna starostna pokojnina znaša dobrih 600 evrov na mesec. Če jo primerjamo z današnjo povprečno neto plačo zaposlenega (zadnji celoletni podatki SURS iz leta 2017), ki jr znašala 1.055 evrov, je to zagotovo premalo.

Sicer pa vemo, da bo tudi v Sloveniji izziv najti rešitve n aperečo demografsko sliko Slovenije. Prebivalstvo se stara, število delovno sposobnih ljudi pa vsako leto upada. Tako je zaskrbljujoč podatek UMAR (Urada RS za makroekonomske analize in razvoj), da se bo leta 2026 število aktivno zaposlenih glede na leto 2006 zmanjšalo za 150 tisoč, število starejših od 65 let pa bi se naj povečalo za 180 tisoč.

Po podatkih ZPIZ le še 1,49 delovno aktivnega na upokojenca!

Spomnimo, da je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja imela Slovenija 3,3 delovno aktivnega posameznika na vsakega upokojenca, danes pa se je to število več kot prepolovilo. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za lani je to razmerje znašalo le še 1,49 delovno aktivnega na enega upokojenca.

Uredništvo