Pozivi socialnih zavodov preslišani-Domovi za starejše bodo kot kaže spet dražji!

Foto:Pixabay

Ukrepi Vlade RS, ki je podpisala sporazum o višjih plačah zdravstvenega kadra (do 10%), na novo pa sprožila in v DZ (Državni zbor) uzakonila še dvig minimalne plače (stroške pa “naložila” delodajalcem), že kaže posledice, kdo bo še “potegnil najkrajšo”. Prve podražitve storitev bodo kmalu kot kaže sprejeli domovi za starejše, stroške pa bodo zagotovo prenesli na oskrbovance oz. njihove svojce, saj druge rešitve ne vidijo!

Cene oskrbe v domovih za starejše se bodo predvidoma podražile s prvim januarjem, višina slednjih pa bo dva do tri odstotke. Popolnih izračunov sicer še ni, zagotovo pa je ocena dokaj natančna, so sporočili iz sekretarjata Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Dejstvo je, da v domovih za starejše, ki imajo s strani države podeljene koncesije, višje stroške dela pa vlada kljub večkratnim pozivom ni uskladila (cen zdravstvenih storitev s povečanimi stroški delala) ZZZS nima podlage (oz. dovolj sredstev), za višje stroške. Ker kot kaže dogovora v kratkem ne bo, domovi ne vidijo druge rešitve, kot da novo nastale stroške prevalijo na oskrbovance in njihove svojce. Plače zaposlenih v domovih se namreč urejajo na podlagi Plačnega sistema v javnem sektorju, sredstva za slednje (plačna skupina E) pa zagotavlja ZZZS.  Ker Vlada RS z uskladitvijo cen še ni pokrila niti dvigov plač, ki so bili s sindikati dogovorjeni lansko leto, na novo pa je “uzakonila” še dvig minimalne plače, vodstvo domov ne vidi drugačne rešitve.

Uredništvo