Pozor, kot brezposelna oseba ste lahko napoteni tudi v podjetje z blokiranim računom!

Vir:Pixabay

Ena izmed potrebnih obveznosti iskalcev zaposlitve, ki jih zahteva Zavod za zaposlovanje RS je tudi odzivnost, ko gre za napotitev k delodajalcu. V kolikor brezposelna oseba ne izpolni svoje obveznosti (brez opravičljivega razloga), se ji celo ukine nadomestilo, ki jo prejema kot brezposelna oseba. Ker pa s tem še kako potrebnim denarjem brezposelna oseba “preživi”, strah še kako zleze v kosti in spodrsljaja si preprosto ni možno privoščiti. Zato pa iskalci zaposlitve sprejmejo vsakršno napotitev,tudi k delodajalcem z blokiranimi računi.

Zavod za zaposlovanje v določenih primerih nima zakonske podlage glede “nenapotitve”!

Od leta 2011 naprej, ima Zavod za zaposlovanje  izdelano bazo podjetij, ki so uvrščene med podjetja z negativno referenco. Med ta podjetja spadajo tista, ki kršijo delovnopravno zakonodajo v obliki zaposlovanja na črno, neplačevanja prispevkov za socialno varnost in nepredložitve obračunov davčnega odtegljaja za dohodke iz dejavnosti, je zapisal vir časopisa Dnevnik. Tu pa je že tekel postopek, ki ga je sprožil Furs (Finančna uprava RS).

Podatke o blokadi računa vidni vsem na portalu Stop neplačniki – (https://www.stop-neplacniki.si)

Podatke o blokadah računov podjetij si lahko vsak pridobi na spletnem portalu Stop neplačniki. Menimo, da bi se lahko tudi zaposleni na Zavodih za zaposlovanje ob svetovanju z iskalcem zaposlitve pogovarjali v smeri, kdaj lahko pride do blokade računov podjetjem in kaj bi to lahko za napotenega pomenilo.

Podjetništvo je potrebno spoštovati, podjetniško okolje pa izboljševati!

Sama blokada računa je sestavni del poslovanja, ko iz različnih razlogov podjetje “pade” v likvidnostne težave in ni sposobno v določenem trenutku poravnati določene obveznosti. Lahko je kratkotrajnega značaja, zato hitre zaključke o podjetju ni dobro narediti, še posebej pa bi bilo nespametno takšna podjetja uvrščati na nekakšen “črn seznam”. Ker se gospodarska slika izboljšuje predvsem na račun lastnega izboljšanja delovanja in izboljšanja poslovnega okolja držav, na katera izvoz je usmerjen, je skrajni čas, da tudi naša država začne izboljševati poslovno okolje doma.

Bi kaj takšnega delodajalci in delojemalci v prihodnje lahko dočakali?

Uredništvo