Pozor, višji prispevki za samozaposlene (s.p)!

Vir:Pixabay

Od meseca marca (do 20.3.2019) naprej (vključno za mesec februar) bodo samostojni podjetniki posamezniki (samozaposleni) plačevali višje prispevke za socialno varnost. Tisti, ki plačujejo minimalne prispevke bodo po novem plačali kar 12,51 EUR/mesec več, tisti, ki plačujejo maksimalne prispevke pa kar 73 EUR/mesec več!

Zavezanec za plačilo minimalnih prispevkov za socialno varnost!

Naziv prispevkov Stopnja Za plačilo
Pokojnisko in invalidsko zavarovanje 24,35% 245,67 EUR
Zdravstveno zavarovanje 13,45% 135,71 EUR
Starševsko varstvo 0,20% 2,02 EUR
Za zaposlitev 0,20% 2,02 EUR
Prispevki skupaj
38,20% 385,42 EUR

Zavezanec za plačilo maksimalnih prispevkov za socialno varnost!

Naziv prispevkov Stopnja Za plačilo
Pokojnisko in invalidsko zavarovanje 24,35% 1.433,10 EUR
Zdravstveno zavarovanje 13,45% 791,58 EUR
Starševsko varstvo 0,20% 11,78 EUR
Za zaposlitev 0,20% 11,77 EUR
Prispevki skupaj
38,20% 2.248,23 EUR

Prispevke za socialno varnost je treba poravnati do 20. v mesecu za tekoči mesec.

Sicer pa je potrebno za minimalne socialne prispevke glede na leto 2015 plačati za kar 660 EUR več.

Uredništvo