MORAVSKE TOPLICE SKOZI ČAS – 60 LET NAZAJ SMO ODKRILI VROČO VODO!

Moravske Toplice v letošnjem letu obeležujejo 60. obletnico odkritja vroče in s plini bogate termalne vode, ki je ob prizadevnosti domačinov narekovala pospešen razvoj takratnih Moravec. Ob tej priložnosti je TIC Moravske Toplice v sodelovanju z Občino Moravske Toplice, Termami 3000, Krajevno skupnostjo Moravske Toplice in drugimi deležniki iz kraja postavil razstavo na prostem.

Alojz Glavač in Igor Magdič (foto: moravske-toplice.si)

Razstava, ki je na ogled v parku pri evangeličanski cerkvi v središču Moravskih Toplic, v besedi in sliki predstavlja šestdeset let vizionarskih zgodb, ki so tlakovale pot razvoja danes znamenite termalne turistične destinacije, ki je sinonim zdravja in dobrega počutja in se ponaša z aktivno, zeleno in kakovostno okoliško turistično ponudbo.

Razstava je nastala v okviru operacije Razvoj storitev ob poteh, podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino je odgovoren TIC Moravske Toplice. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

foto: moravske-toplice.si
M.Z.