Premier Šarec ne vidi potrebe po novem programu spodbud za Pomurje!

Foto:Vlada RS

Predsednik Vlade RS Marjan Šarec ne vidi potrebe za še en program spodbud za Pomurje, ki ga je slednje bilo deležno preko Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019!

Šarec sicer priznava, da je bil zakon za Pomurje dobra odločitev

Šarec sicer priznava, da je bil zakon za Pomurje dobra odločitev. Kot ključni argument navaja, da se je od leta 2010 do lani brezposelnost v pomurski regiji zmanjšala iz 19,4 na 13,3 odstotka. Žal pa spregleda, da Pomurje nikakor ne bo uspelo nadoknaditi razvojnega zaostanka za osrednjo Slovenijo. Spregleda, da se je v zadnjih letih v sosednjo Republiko Avstrijo izselilo preko 2500 Slovencev. Spregleda, da premnogi Pomurci dnevno migrirajo na delo v sosednjo Republiko Avstrijo. Spregleda, da je povprečna bruto plača v Pomurju za slabih 400 EUR nižja, kot v osrednji Sloveniji. Spregleda, da je povprečna stopnja brezposelnosti še vedno za kar 5,5 % višja, kot v povprečju v RS…

Pomurje bo zagotovo deležno nekaj pomoči iz večletnega finančnega okvira EU 2021–2027. Žal pa bodo na slednje ciljale tudi ostale statistične regije in obstaja upravičena bojazen, da se bo razvojni zaostanek Pomurja še povečal. Šarčev zaključek, da Pomurje v novi finančni perspektivi ne potrebuje posebne obravnave, ni premišljen ali pa sploh ne pozna problematike te statistične regije.

Šarčev zaključek, da Pomurje v novi finančni perspektivi ne potrebuje posebne obravnave, ni dobro premišljen ali pa sploh ne pozna problematike te statistične regije

Vse kaže, da bo sosednja Republika Avstrija še kako znala pobrati pridne roke iz Pomurja. Lepo vzgojene, izobražene in poceni!

Uredništvo