Prepoznajte “gospodovalno” vodenje

Gospodovalno vodenje ali psihologijo zunanjega nadzora uporablja še vedno marsikateri “šef” v slovenski organizaciji. Kar nekaj se jih zaveda, da delajo nepopisno škodo svojemu podjetju, žal pa nimajo znanja, da bi ta način vodenja spremenili. Vzroki so seveda različni, večinoma pa so le nadaljevanje “podobnega pristopa”, ki so ga bili deležni sami.

Gospodovalno vodenje ustvarja na delovnem mestu ozračje strahu, posledično pa “umira” pomembno zaupanje. Ker se vsakodnevno organizacija odmika od kakovosti (izdelka ali storitve), kar ji povečujejo stroške in niža konkurenčnost, morajo “ljudje na vrhu” nemudoma sprejeti ukrepe za prehod na negospodovalno vodenje in upravljanje z ljudmi (kot navaja dr. Wililiam Glasser v svojem delu Teorija izbire). Gospodovalno vodenje ni zapleteno, zato ga prepoznamo po:

  • “Šef” naloge delegira tako, da sam vedno postavi merila in kriterije, pri tem pa se ne posvetuje s svojimi sodelavci. Tako tudi ne sprejema kompromisov in za vsak “odklon” izreče kazen. Za svoj prav se bori odločno in dolgo, s svojim ukazovanjem pa kot že rečeno niža kakovost dela organizacije.
  • “Šef” v glavnem zapove, kaj naj se opravi in skoraj nikoli ne pokaže, kako naj se opravi. Pri tem je bolj izjema, da sodelavce povpraša, kako bi lahko nekaj naredili še bolje.
  • “Šef” ali njegov pooblaščeni nadzornik delo, ki je delegirano, skoraj vedno nadzoruje. Zaposleni se tako trudijo, da jih nadzornik ne “zaloti pri slabem delu”, nadzornik pa se spet boji posledic opustitve (ali spregledanosti) slabega dela. To pa je tudi uničujoča kombinacija za doseganje kakovosti.
  • Če se kateri zaposleni upre “šefu”, ta uporabi grožnjo ali kazen in tako jasno pokaže, da ima le on prav. Tako so si vodje in  sodelavci pretežno sovražniki, pravila pa sprejemajo kot nekaj najslabšega, kot nujno zlo.

Avtoritarno vodenje nima kaj iskati v današnjem času. Uporabno je le, ko se podjetje znajde v kriznih razmerah in še takrat mora “šef” vedeti, kaj dela. Če se torej še vedno prepoznate kot “šefovski” vodja, je napočil čas, da to spremenite!

Uredništvo