Prihaja finančna pomoč za rejo prašičev v letu 2021

Foto: gov.si

Agencija poziva nosilce kmetijskih gospodarstev da se prijavijo za dodelitev finančne pomoči.

Gre za tiste nosilce kmetijske dejavnosti, ki redijo kategorijo prašičev pitancev od 30 kilogramov dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev  oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kilogramov oziroma kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021.

Poziv je objavljenem v Uradnem listu RS, št. 181/2021, zahtevke za dodelitev finančne pomoči pa lahko vlagatelji vložijo od 20.11.2021 do 26. novembra 2021.

Uredništvo