Banke z ruskim lastništvom se zaradi sankcij proti Rusiji ob njeni vojaški agresiji nad Ukrajino soočajo z zmanjšanjem zaupanja. Posledično je bila na ravni Evropske centralne banke in Enotnega odbora za reševanje sprejeta odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe AG, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, preneha s poslovanjem.

Včeraj je bila za komitente nekdanje slovenske Sberbank banke sprejeta rešitev, ki vsem komitentom od danes naprej ponovno omogoča nemoteno poslovanje in razpolaganje s sredstvi. Banko prevzema Nova ljubljanska banka, ki se je odločila za nakup slovenske Sberbank banke.

V Banki Slovenije poudarjajo, da so z omenjeno rešitvijo ohranili finančno stabilnost v Sloveniji, brez obremenitve drugih bank ali državnega proračuna.

V nastalih razmerah sta bili za reševanje slovenske Sberbank banke na voljo dve možnosti, in sicer da preneha s poslovanjem in se varčevalce poplača v skladu s pravili jamstvene sheme ali pa dobi novega lastnika, kar omogoča ohranjanje vseh poslovnih odnosov  kreditojemalcev in varčevalcev.

Dosežen je bil dogovor o prodaji Sberbank banke največji bančni skupini v Sloveniji – Novi ljubljanski banki. S tem so zagotovili, da bodo vsi komitenti slovenske Sberbank banke od danes dalje poslovali nemoteno.

V Banki Slovenije poudarjajo, da je bila Sberbank banka edina banka v slovenskem bančnem sistemu z ruskim lastništvom. Vse ostale banke poslujejo stabilno.

Obrazložitev odločitve ter pojasnila glede matične banke in drugih hčerinskih bank lahko najdete na spletni strani Enotnega odbora za reševanje.

C. U.