Po oktobrski revoluciji leta 1917 je na ukrajinskih ozemljih, ki so pred tem spadala pod Ruski imperij, kot samostojna država nastala Ukrajinska ljudska republika. Po vzponu boljševikov  leta 1919 je prišlo do vzpostavitve diktature, januarja leta 1920 pa je Ukrajino zasedla Rdeča armada in državo priključila skupnosti sovjetskih držav. Ukrajincem, ki so do takrat veljali za srednjeevropski narod, pod komunističnim režimom žal ni uspelo povrniti neodvisnosti. Vse do leta 1992 je v Münchnu delovala tako imenovana “vlada v izgnanstvu” Ukrajinske ljudske republike.

Ukrajina je bila takrat največja pridelovalka žit v Evropi. Komunisti pod Stalinovim vodstvom so leta 1932 v procesu nacionalizacije ukrajinskim kmetom odvzeli vso zemljo, pridelek izvozil v Rusijo in pustili Ukrajince stradati. Na ta način je Stalin želel Ukrajince disciplinirati, da slučajno ne bi več pomislili na nasprotovanje Moskvi. Tako so ljudje, ki so v preteklosti pridelali največ pšenice v Evropi, ostali brez  hrane. Vrhunec je bil spomladi leta 1933, ko je v Ukrajini zaradi lakote umrlo tudi po 24500 ljudi na dan.

V izpraznjenih ukrajinskih vaseh je Stalin naselil rusko prebivalstvo. Kot posledica “holodomorja” je med naslednjim popisom bilo ugotovljeno, da je prebivalstvo zelo razredčeno. Sovjetska vlada je zato preklicala popis in uničila dokumentacijo, popisovalce pa pobila ali poslala v gulage, da bi popolnoma prikrila resnico. Na podlagi, sicer skoraj povsem uničenih podatkov o popisu, naj bi zaradi lakote umrlo med 7 in 10 milijonov ljudi.

Žal je sovjetskim oblastem uspelo uničiti večino dokumentacije o tem dogajanju, zato je z znanstvenega vidika ta genocid težko dokazati. Žrtve, ki so o tem vedele največ, so zaradi strahu pred smrtjo desetletja molčale. Holodomor je sicer zlomil ukrajinsko pot do neodvisnosti, a želja po neodvisnosti Ukrajine ni izginila. Po razpadu Sovjetske zveze je 22. avgusta 1992 zadnji predsednik ukrajinske vlade v izgnanstvu Mykola Plaviuk predal insignije Ukrajinske ljudske republike novemu, demokratično izvoljenemu predsedniku Ukrajine, Leonidu Kravčuku in priznal leta 1991 ustanovljeno Ukrajino kot legalno naslednico Ukrajinske ljudske republike.

Danes v Ukrajini živi približno 7 milijonov prebivalcev ruske narodnosti. Po vsej logiki gre verjetno za potomce umetno naseljenih ruskih priseljencev, ki jih je Stalin poselil v izpraznjena naselja. Gre torej za dvojno zlorabo ljudi. ki so le sredstvo za dosego osvajalskih ciljev. Takrat Stalina, sedaj Putina.

M. Z.