Resnična o kemtovalcu, ki še vedno vztraja in pridno “pošilja” mleko do Pomurskih mlekarn v Murski Soboti!

Foto:Pixabay

Obiskal sem gospoda, starega nekaj čez 55 let, ki še vedno pridno in pošteno kmetuje na svoji kmetiji. Skromni, toda urejeni vse od takrat, ko je službo v Murski Soboti zaradi “razpada” velikih sistemov izgubil (ime podjetja ne omenjam, hranim pa ga v uredništvu). Po smrti očeta je postal “vert”, zato je uspeh kmetije v pretežni meri odvisen od njegovih pridnih rok. Še vedno “stavi” na prodajo mleka, predvsem, ker so mu živali že od malega nekaj, kar mu pusti nasmeh na licu. Seveda se mu ta odnos obrestuje, če ne drugega, verjame, da od njih prihaja hvaležnost in večje količine mleka. Pridno obdeluje tudi zemljo, na slednji kolobari, pridobi subvencijo in… Pa se splača?

Za cca. 1000 litrov/mesec se razveseli plačila v višini 360 EUR!

Pridno vstane že ob 5.30, njegovo delo v hlevu pa steče ob 6.00. Vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah. Njegove mlekarice pridno čakajo, dojenje pa še vedno opravi na roke. Stroj za dojenje ima, toda, brez priprave slednjega je hitrejši, tudi stroške bi si samo povečeval. Prvo dojenje opravi zjutraj, drugo zvečer. Štiri do pet mlekaric v povprečju mu “prinese” cca. 35 do 40 litrov/dan. Mleko odpelje v sosednjo vas, saj so jo v njegovi že zdavnaj ukinili!

Sledi plačilo za pošteno delo!

Za cca. 1000 litrov/mesec se razveseli plačila v višini 360 EUR. Toliko, če je kvaliteta mleka na “nivoju”. Če je rezultat meritev beljakovin, maščob in mikroorganizmov boljši od povprečja. Če ne, sledi nižje ovrednotenje in nižje plačilo.

Prihajajo pa tudi položnice za odtegljaje!

Potrebno je plačati tudi stroške. Najprej Zadrogi Ptuj, ki skrbi za hlajenje, vzorčenje in trženje (beri odkup mleka). Na količino cca. 1000 litrov znaša strošek/mesec skoraj 43 EUR. Svoje pa želi imeti še oseba (skrbnik), ki očisti rezervoarje za zbiranje mleka, poskrbi za odklepanje, zaklepanje ipd. Nekje 15 EUR/mesec mu pripada. Kmetovalec pa mora biti zdrav, bolezni si nikakor ne more privoščiti, zato plača še osnovno zdravstveno zavarovanje v višini 24,24 EUR/mesec in dodatno zdravstveno zavarovanje v višini 30,79 EUR/mesec. Pokojninsko zavarovanje več ne plačuje (našel je podlago v: kmečko gospodarstvo dosega na člana gospodarstva mesečno najmanj tolikšen dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku 25 % minimalne plače), zbral je dovolj delovne dobe, da bo za skromno pokojnino!

Izkupiček/mesec za mleko?

360 EUR – (43 + 15 + 24,24 + 30,79) EUR = 247 EUR/mesec oz. 2964 EUR/leto.

Kmetovalec pa seveda še pridno obdeluje zemljo (nekaj več kot 5 hektarjev), seje pšenico, ječmen, sadi koruzo…Ker je njegov traktor za “konkretna” dela prešibak, plača še za opravila, da je pridelek/hektar površine kar najboljši. Sledi seveda plačilo (subvencija), da pridno obdeluje površine.

V Sloveniji je v letu 2018 največ, 29 odstotkov upravičencev, prejelo od 500 do 1250 evrov subvencij. Največji delež, 26 odstotkov celotnega zneska izplačanih subvencij, pa so prejeli upravičenci v kategoriji izplačil v višini med 2000 in 5000 evri, navaja Evropska komisija.

Ker naš pridni kmetovalec “pade” v kategorijo subvencij od 2000 – 5000 EUR/leto, izberemo povprečje (dokaj natančno glede na dejanski prejemek v letu 2018) torej 3500 EUR. Izkupiček za marljivo delo je torej enak 6500 EUR/leto. Proda še nekaj koruze, pšenice…Če je na podlagi SURS povprečen pridelek 10,1 tone koruznega zrnja na hektar in prodajna cena 120 evrov za tono (povprečna vlažnost) , bi za prodajo vsega prejel cca. še 6.000 EUR. Sedaj je potrebno odšteti še stroške za nakup semen, goriva…

Izkupiček za marljivo delo je torej enak cca. 3000 EUR/leto (za marljivo oskrbo Pomurskih mlekarn z mlekom) + 6.000 EUR/leto (za marljivo obdelovanje zemlje). SKUPAJ: 9.000 EUR BRUTO!!! Toda, krave molznice so lačne, potebno jim je zagotavljati vodo, krmo, steljo…plačati je potrebno za veterinarja, kakšno potrebno zdravilo ipd. Sledi plačilo stroškov, ki nastajajo v gospodinjstvu. Potrebno je plačati zavarovanje traktorja, prehrane, električne energije, komunalnih storitev…(cca. 400 EUR/mesec) oz. 4.800/leto. Ostane še kaj! Za vlaganja v hišo, gospodarsko poslopje…za plačo?

Ostane še kaj?

S pomočjo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije je KGZ Ptuj izračunala, da bi slovenska govedorejska kmetija, glede na intenzivnost, za eno povprečno slovensko neto plačo (1.030 € mesečno in 12.362 € letno za leto 2017), morala rediti od 10 do 19 krav (dobra mlečnost 10 oz. slaba mlečnost 19), ali spitati 34 do 40 govejih pitancev in v ta namen obdelovati med 5 in 12 ha kmetijske zemlje!

V letu 2016 je na podlagi podatkov SURS povprečna plača v sektorju kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo znašala 867 € mesečno oz. 10.409 € letno.

B.P.