Vlada se ob izteku prve polovice mandata še vedno ukvarjala zgolj s kadrovskimi zadevami in je sila neučinkovita

Minuli konec tedna je na Kuzmi potekalo 5. srečanje predstavnikov goričkih občin. Na ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki so jo povabili medse, so prisotni župani naslovili konkretna vprašanja, ki se tičejo njenih področij in podali več pobud za Vlado Republike Slovenije.

Skrb zbujajoče so ugotovitve, da je vlada, ki se je ob izteku polovice mandata ukvarjala zgolj s kadrovskimi zadevami, sila neučinkovita. Po številnih časovnicah, s katerimi je postregla v prvem letu, je sedaj vse poniknilo, vlada pa se v glavnem ukvarja le z aferami. Na takšen ali drugačen način stavka praktično že pol države, predsednik vlade pa med drugim stavkajoče zdravnike celo obtožuje, da s stavko škodijo državljanom in tako praktično opravičuje svojo nesposobnost.
(foto: moravske-toplice.si)

Rezultat katastrofalno slabega dela vlade so tudi številni neizvedeni projekti v Pomurju. Konkretno v Občini Moravske Toplice je seznam neizvedenih infrastrukturnih projektov s strani države, ki prebivalstvu povzročajo težave ali pa celo onemogočajo razne druge lastne investicije, sicer zelo dolg, podžupan Sašo Koca pa je na srečanju izpostavil nekaj najnujnejših. Državna cesta Bogojina – Filovci – Strehovci je v katastrofalnem stanju, zato je nujna popolna rekonstrukcija. Prav tako je potrebna sanacija ceste skozi Tešanovce, kjer je planirana gradnja novega vodovoda s pripadajočo infrastrukturo. Prav tako so nujne sanacije državnih cest Martjanci – Prosenjakovci, Ivanjševci – Prosenjakovci – Motvarjevci in Motvarjevci – Republika Madžarska.

Zaradi vladne nesposobnosti je prišlo do zastojev pri projektiranju in realizaciji gradenj kolesarskih poti ob državnih cestah, posebnega pomena pa je gradnjo zadrževalnika v Sebeborcih, ki je predpogoj za gradnjo vzhodne soboške obvoznice.

Glede na odzivnost aktualne vlade koalicijskih strank SS (Stranka Svoboda), SD (Socialni demokrati) in Levica je kakršenkoli napredek težko pričakovati. A županom v tem trenutku žal kaj drugega, kot neprestano opozarjanje, ne ostane.

M.Z.