Hišne preiskave in sklep sveta zavoda nista dovolj niti za obravnavo na mestne svetu?

Na včerajšnji seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota je dogajanje okoli hišnih preiskav v Dvorcu RIS Rakičan in pri direktorju zavoda Robertu Celecu praktično zasenčilo vse ostale teme, ki so bile na dnevnem redu. Svetnica Tamara Gradinski (SDS) je pri obravnavi dnevnega reda predlagala razširitev dnevnega reda s točko “RIS Dvorec Rakičan – aktualna tematika” in predlog utemeljila s sklepom Sveta zavoda, ki vsebuje predlog za razrešitev direktorja Roberta Celeca.

Župan Damjan Anželj je namesto podpore obravnavi aktualne problematike umaknil z dnevnega reda še ostale točke, povezane z rakičanskim dvorcem. Pripravljen je bil namreč Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan in Predlog Sklepa o podaji soglasja k izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorju javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan.

Ob pogledu z razdalje se človeku nehote poraja sum, da tudi v soboškem mestnem svetu kljub drugačnim napovedim pred volitvami še vedno “roka roko umije”. Robert Celec je namreč kot “soboški Möderndorfer” že zamenjal več političnih strank in je v določenem trenutku vedno v pravi stranki. Dolgo let je bil vidni član in večkratni kandidat za pomembne funkcije znotraj SDS, potem se je premaknil v SMC, trenutno pa je kot član Gibanja Svoboda ponovno pri koritu. Slednje bi lahko bilo razlog za to, da se o nepravilnostih v rakičanskem dvorcu na seji mestnega sveta, ki je ustanovitelj zavoda, sploh ne razpravlja. Še več! Predvideno je bilo celo dodatno zadolževanje zavoda v breme občine in izplačilo dodatka k plači.

Celecu je sicer potrebno priznati ambicioznost in iznajdljivost, saj je v času njegovega vodenja rakičanski dvorec postal prepoznaven, število zaposlenih se je v zadnjih petih letih povečalo iz 11 na 48, višina prihodkov pa je v zadnjem letu zrasla na vrtoglave tri milijone. Zaradi vsega navedenega je užival podporo tudi pri bivšem županu Jevšku. Dejstvo je, da sta soboška odpora SD in Gibanje Svoboda trenutno v veliki dilemi. Bo tudi pri svetnikih aktualne soboške koalicije (SD in Gibanje Svoboda) prišlo do spoznanja, da Celec dela predvsem za sebe in da je “javni interes” le prikladna kulisa? V SDS po izstopu Celeca ni bilo pretirane žalosti, saj so ga njegovi dolgoletni politični sopotniki dodobra spoznali.

Goran Miloševič, Damjan Anžel in Mitja Horvat ob podpisu koalicijske pogodbe (foto: FB profil Gibanje Svoboda MS)

Kakorkoli že, v prihodnjih mesecih se bo aktualna soboška koalicija morala odločiti, s kom in kako naprej. V kolikor nimajo ustrezne kadrovske alternative, Celeca po vsej verjetnosti ne bodo razrešili, razen če bo o tem odločilo sodišče. Da pa SD in Gibanje Svoboda pozabita na predvolilne napovedi o drugačni politiki, pa tudi tokrat ni nič novega.

Svetniki so po potrjenem dnevnem redu sicer v drugi obravnavi potrdili Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Športno rekreacijskega centra Fazanerija.

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota je bil potrjen kljub temu, da ne vsebuje 24 urne zobozdravstvena službe, kar je predlagala svetniška skupina SDS. Prav tako je bil potrjen Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

Svetniška skupina SDS (foto: M.Z.)

V nadaljevanju so bili potrjeni še Sklep o ustanovitvi občasne komisije za enakomerni razvoj primestnih naselij ter primestnih naselij in mesta v Mestni občini Murska Sobota, Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2023/2024, Predlog Sklepa o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2023/2024 in Predlog Sklepa o podaljšanju veljavnosti Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota.

Svetnice in svetniki so dali zeleno luč za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota, direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota in direktorja javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota za leto 2022.

Anželj uslišal pobudo Kuharjeve

Komisija za nagrade in priznanja je Mestnemu svetu predlagala, da Plaketo Mestne občine Murska Sobota v letu 2023 prejme Marino Kegl, zahvalne listine pa prejmejo upokojeni učitelj Franc Vogrinčič iz Kroga, Mozaik – društvo za socialno vključenost in Prekmursko osteološko društvo Murska Sobota.

Svetniki so podali pozitivno mnenje še k imenovanju za ravnatelja soboškega vrtca županovemu bratu Borutu Anželju. 

Pri pobudah so svetniki izpostavili problematiko prostorske stiske v glasbeni šoli, neurejenost obcestnih površin med Fazanerijo in tako imenovanim Markišavskim mostom in razraščanje visoko alergene Ambrozije, drag najem tržnice in malo obiskovalcev ter dotrajanih ali poškodovanih igral na otroških igriščih. Več svetnic in svetnikov je izrazilo nezadovoljstvo glede visokih cen in urejanja listin za parkiranje. Tamara Gradinski je opozorila na nenadzorovana gradbišča, zaradi česar so pogosto zaprti edini dovozi na ulice.

M.Z.