Sedaj se odpirajo nove možnosti za razvoj športa v Gaberju

Občina Lendava in Nogometni klub Panonija Gaberje sta ta teden tudi uradno zaključila več desetletno odprto zadevo s podpisom pogodbe o brezplačni uporabi zemljišča za nogometno igrišče.

Župan Janez Magyar je po uspešnem odkupu zemljišča od članov Urbarjalne skupnosti Gaberje in podpisu najemne pogodbe poudaril, da je druga faza reševanja odprtih zadev povezana s sprejemom občinskega prostorskega načrta, kar omogoča legalizacijo obstoječih objektov in odpira nove možnosti za širitev.

Predsednik kluba Mihael Režonja je ob tej priložnosti izpostavil, da bo podpis pogodbe klubu omogočil prijavo na različne državne in panožne razpise ter pridobitev sredstev za prenovo objektov.

M.Z.