Še en konkreten ukrep Vlade RS za gospodinjstva in mala podjetja

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je v sporočilu za javnost “twitnil”, da bo cena električne energije v naslednjih treh mesecih občutno nižja za gospodinjstva in malo gospodarstvo.

Naslednje tri mesece cena električne energije nižja za cca. 20 %

Z ukrepom vlada prihaja nasproti še z enim ukrepom za blažitev posledic, ki jih je in jih še bo prinesla posledica novega koronavirusa.

Iz služb ministrstva za infrastrukturo so že pojasnili, da se bo država odpovedala prihodkom, ki jih v proračun dobi iz naslova plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Na podlagi izračunov ministrstva naj bi računi gospodinjstev (v povprečju) bili nižji za cca. 20 %.

Ukrep za naslednje tri mesece je vlada rešila s sprejetjem odloka o začasnem neplačevanju zgoraj navedenih prispevkov.

Uredništvo