Murskosoboški župan Jevšek pripravil še en “linč” Ivana Zajca, v.d. direktorja Pomurskih lekarn na današnji izredni seji Mestne občine Murska Sobota?

Foto:Nova24TV

Danes bo Mestni svet Mestne občine Murska Sobota začel svojo 1. izredno sejo, nato pa bo nadaljeval s svojo redno, 5. sejo. Do izredne seje je prišlo na zahtevo Antona Slavica, svetnika, ki v mestnem svetu zastopa interese stranke NSP (Neodvisna stranka Pomurje). Slednji je izrazil željo, da se triletna agonija zaostrovanj odnosov med Mestno občino Murska Sobota in Pomurskimi lekarnami skozi razpravo in v umirjenem tonu poskuša zaključiti.

“Stanje, kakršno je, odpira možnosti ugibanja ali gre za razbijanje lekarn ali privatizacijo lekarn”, tako svetnik Anton Slavic, ki je zaprosil za sklic izredne seje v mesecu aprilu!

Župan Jevšek je predlogu svetnika Slavica sledil, postavlja pa se vprašanje ali ima namen “umiriti žogo” in skozi razpravo in v umirjenem tonu odprte in zaostrene odnose zaključiti. Iz vsebine pripravljenega sklepa, pod katerega se je podpisal in ne glede na to, kdo mu ga je pripravil, tega ni zaznati. Sklep namreč glasi: “Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejema predlog Sklepa o seznanitvi o nespoštovanju predpisov o javnem naročanju v javnem zavodu Pomurske lekarne Murska Sobota.” Namen sklepa je jasen, s prstom pokazati proti Ivanu Zajcu, zaključiti, da so razlogi za skrb nezakonitega poslovanja v zvezi z javnim naročanjem samo na njegovi strani in pred vsemi povabljenimi Zajca dokončno “linčati”. Na sejo so namreč povabljeni tudi tisti, ki so bili pred leti s strani Računskega sodišča RS poklicani, da ugotovijo ali lekarne v RS lahko izvajajo javna naročila na način, da ne ogrožajo varnosti bolnika in ali bi morale biti iz sistema javnega naročanja celo izvzete, Med povabljenimi so celo minister za zdravje Šabeder, ministrica za pravosodje Katičeva, minister za finance Bertoncelj pa celo generalni državni tožilec Šketa in mnogi drugi. Skupno poleg 26. svetnikov kar 20. povabljenih!

“Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejema predlog Sklepa o seznanitvi o nespoštovanju predpisov o javnem naročanju v javnem zavodu Pomurske lekarne Murska Sobota.

Pripravljen sklep nakazuje, da predlagatelj ne daje možnosti, da se skozi razpravo ugotovi, da morda obstajajo upravičeni razlogi, da do “aktivacije” javnega naročanja zdravil ne more priti zaradi mnogih razlogov, ki smo jih v naših prispevkih že nanizali. Med drugim izpostavljamo sporočilo za javnost, kjer je sedanji v.d. direktorja javnost seznanil z razlogi o neizvajanju javnih naročil vseh slovenskih lekarn. Ena izmed teh so zdravila, ki jih lahko zdravnik jutri predpiše (ker so se uvrstila v nabor možne izbire), danes pa jih še ni na seznamu zdravil, drugi argument pa so količine, ki jih lekarne ne morejo predvideti. Ključni razlogi tako ostajajo na strani zagotovitve varnosti pacienta (bolnika) zaradi zakonske zahteve zagotovitve zdravila. O slednji govori 14. člen ZLD (Zakon o lekarniški dejavnosti), ki govori o potrebi zagotovitve zalog. Slednji je zapisan:

  • Lekarna vzdržuje primerne zaloge po količini in vrsti zdravil glede na potrebe pacientov ter fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na njenem območju. Lekarna zagotovi vsa zdravila, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, najpozneje v 24 urah od naročila oziroma naslednji delovni dan.

Bomo danes na izredni seji dočakali konstruktivno razpravo, kjer se bodo v umirjenem tonu izluščile ključne težave, ki bodo rešile triletno agonijo in zaostrovanje odnosov med vodstvom občine in Pomurskimi lekarnami?

Uredništvo