Vlada Roberta Goloba je ustanovila Muzej sodobne in novejše zgodovine Slovenije in ga dne 13. 2. 2023 vpisala v sodni register.

(foto: zajem zaslona)

V naše uredništvo smo prejeli podatek, da je zoper zaprtje Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter vpis v sodni register Muzeja sodobne in novejše zgodovine Slovenije Jože Dežman, dotedanji direktor Muzeja novejše zgodovine, na Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 2. 2023 vložil tožbo za ničnost vpisov (izbrisov) v sodni register.

Dne 13. 2 2023 sta bila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije izbrisana iz sodnega registra, kar je razvidno iz podatkov Ajpesa.

(foto: zajem zaslona)
(foto: zajem zaslona)

“Pritožba je v reševanju pri sodniku in je bila vročana strankam postopka. Po poteku vseh rokov bo pritožba predložena v odločanje Višjemu sodišču v Ljubljani”, je potrdila vodja sodnega registra Marjeta Lasan.

 

Ker je na sodišču bila vložena pritožba in s tem sprožen postopek, ustanovitev Muzeja sodobne in novejše zgodovine Slovenije ni pravnomočna. Proti sklepu je namreč dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve.

mag. nataša Robežnik (foto: gov.si)

A tu se zgodba šele začne zapletati. Jože Dežman in dr. Željko Oset, direktorja zaprtih muzejev, sta po naših podatkih s strani v. d. direktorice Javnega zavoda Muzej sodobne in novejše zgodovine Slovenije, mag. Nataše Robežnik, že prejela odpoved delovnega razmerja, čeprav pravno formalno nov zavod še ni ustanovljen in v. d. direktorica nima še nobenih pristojnosti.

Za informacije smo se obrnili na Jožeta Dežmana, dr. Željka Oseta in na v. d direktorico Natašo Robežnik. Ko prejmemo odgovore, jih bomo nemudoma tudi objavili.

M.Z.