Naslednjih 14 dni še naprej vožnja za 1 EUR/liter

Foto: Pixabay

V naslednjem 14-dnevnem obdobju se bomo s svojimi jeklenimi konjički vozili še vedno za 1 EUR/liter

Cena 95-oktanskega bencina in cena dizelskega goriva bo še naprej en evro za liter, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Cene naftnih derivatov za obdobje od 14. 7. 2020 do 27. 7. 2020

 
Vrsta derivata Neosvinčen 95-oktanski bencin
(v evrih)
Dizelsko gorivo
(v evrih)
Drobnoprodajna cena za liter 1,000 1,000
Trošarina 0,37987 0,34663
Prodajna cena brez dajatev 0,38354 0,40843
Taksa CO2 0,03979 0,04671
Dodatek za zagotavljanje prihrankov energije 0,00736 0,00800
Prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije 0,00911 0,00990
Davek na dodano vrednost 0,18033 0,18033
Cene naftnih derivatov (motorni bencin NMB 95 in dizelsko gorivo) se oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in ostalih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. V skladu z uredbo se cene naftnih derivatov spreminjajo vsakih 14 dni.
Drobno-prodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz prodajne cene brez dajatev, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so-proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, trošarine in DDV.

Uredništvo