Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah

Vlada je na četrtkovi seji sprejela Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina 5.000 volivk in volivcev, in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Skupina volivk in volivcev predlaga dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah (ZLV), v kateri predlaga omejitev trajanja županskih mandatov na največ dva zaporedna.

Od sprejetja novele omenjenega zakona leta 1995 je mandatna doba županov omejena na štiri leta, pri čemer Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) ne določa nobenih omejitev glede njihove reelekcije. Predlagatelji so mnenja, da bi omejitev števila zaporednih mandatov župana okrepila demokracijo na lokalnem nivoju in prispevala k zmanjšanju nepotizma in korupcije.

Predlagatelji v predlogu zakona sicer nespretno predvidevajo omejitev županskih mandatov na dva zaporedna mandata, a bi na podlagi tega predloga lahko oseba opravljala župansko funkcijo več kot dva mandata, če bi med mandati prišlo do prekinitve, potencialno tudi zelo kratke kot posledica prenehanja mandata zaradi odstopa ali nezdružljivosti.

Vlada zato ocenjuje, da tovrstni predlogi terjajo tehtno in skrbno proučitev predvsem z vidika sorazmernosti s cilji, ki se jih zasledujejo, zato predloga zakona ne podpira.  “Pri tem je dodatno treba upoštevati, da v Sloveniji v številnih občinah kandidira samo en kandidat in bi lahko tem v primeru omejitev ostale celo brez županskega kandidata,” so še zapisali v sporočilu za javnost.

M.Z.