Slovenija iz finančne krize zadnja in spet nepripravljena za prihajajočo!

Vir :www.vlada.si (MF)

V Sloveniji smo trenutno navdušeni nad obetavnimi podatki (kazalniki), ki so resnični pokazatelj, da smo se izvili iz svetovne gospodarsko – finančne krize. Žal je ta RS “držala” najdlje, skoraj celo desetletje, k sedanjemu okrevanju in dvigu razpoloženja Slovencev pa ni kaj dosti prispevala politika, ampak predvsem slovenska podjetja. Ta so v času krize prilagodila poslovanje razmeram, optimizirala svoje stroške (tudi z bolečim odpuščanjem zaposlenih), nekatera prenehala poslovati, druga izkoristila čas za nujne spremembe v poslovanju, se učila ali poiskala nove trge. Nujne strukturne reforme, ki jih je vlada RS napovedala, pa so ostale neizpeljane. To pa bo žal bolelo, kmalu, ko bo naravno (ciklično) nastopila nova kriza, posledice pa bodo spet najbolj prizadele gospodarstvo in posledično slovenska gospodinjstva!

Strukturne reforme bi morali izpeljati že včeraj, svari Ángel Gurria, generalni sekretar OECD!

Angel Gurria, generalni sekretar OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj), ki se je v torek 5.9.2017 mudil pri ministrici za finance, je RS priznal dobre rezultate, ki jasno kažejo, da smo se izvili iz dolgotrajne boleče finančno-gospodarske krize. Omenil je, da poleg mednarodnega okolja, ki poganja slovensko gospodarstvo, gre zasluge poiskati tudi doma. Če je OECD še pred kratkim RS napovedovala 3,8% gospodarsko rast, pa je le to sedaj popravila na napovedanih kar 4,5%. Ključno, kar pa je izpostavil, pa je neizvajanje nujnih strukturnih reform (Te, kot se spomnimo je še kako obljubljala sedanja vlada). Ker takšna gospodarska rast ni samoumevna in večna, bi morala RS pripraviti vzdržne javne finance in se zaradi majhnosti in posledično večje ranljivosti lotiti postopnega znižanja zadolženosti (dolga), poroča vir www.vlada.si (Predstavitev Ekonomskega pogleda za Slovenijo 2017)

Slovenijo bodo “tepli” povečani stroški za dolgotrajno oskrbo, zdravstvo in pokojnine!

Izračuni OECD kažejo, da se bodo RS stroški za dolgotrajno oskrbo, zdravstvo in pokojnine do leta 2060 povečali za kar 7%, kar pa je v primerjavi s povprečjem v EU za kar trikrat več. Ključni problem v RS je staranje populacije (tudi problematično staranje delovne populacije), zato je Gurria zaradi jasnega podatka, da se pričakovana življenjska doba podaljšuje, ponudil dvig upokojitvene starosti na 67 let. Skrb zbujajoč podatek dolgotrajno brezposelnih med 55 in 64 letom pa mora RS predstavljati resen izziv, saj se že kar 1/3 slovenskih podjetij sooča s težavo zaposlovanja primernih kadrov, je še povedal

Nujno zniževanje javnih izdatkov ter slovo od minulega dela!

Ključni problem, s katerim se slovensko gospodarstvo “matra” pa je nizka produktivnost, ki pa slabo vpliva na konkurenčnost našega gospodarstva. Ta ni samo precej nižja od povprečja v državah članicah EU ampak se “na bolje” spreminja “po polžje”. Gurria ponudi deregulacijo določenih poklicev, z odpravo birokratskih ovir in “aktivacijo” odraslih k permanentnemu izobraževanju preko različnih vzpodbud. Višino plače, ki je sedaj samoumevno višja s starostjo zaposlenega (zakonsko določen dodatek na minulo delo) pa izpostavi kot nevarno za slovensko produktivnost!

Če bi država po nepotrebnem trošila manj in resnično bdela nad javnimi izdatki, bi se ji odprle mnoge možnosti za vzpodbude na področjih, ki kažejo klavrno sliko in nevarnost, da bo RS v naslednji finančno-gospodarski krizi ponovno obtičala najdlje. Trenutni dobri kazalci (za katere gre pretežno zahvala podjetjem) in napovedi bi morali biti vladi RS izziv, da mirno spelje potrebne strukturne reforme (ki morajo biti stalnica), pripravi vzdržne javne finance in zniža javno finančni dolg države. Bo vlada RS storila vsaj kaj zaradi svaril generalnega sekretarja OECD Angela Gurria?

Uredništvo