Slovenija na repu “črpanja” EU sredstev za mlade!

Vir:Pixabay

Kje so razlogi, da je RS prejela najmanj sredstev iz t.i. programa Jamstvo za mlade, bo v prihodnje morala odgovoriti pristojna ministrica Anja Kopač Mrak. Sloveniji je namreč uspelo med vsemi članicami EU “počrpati” najmanj sredstev in to kljub temu, da se še vedno spopadamo z izseljevanjem mladih, še posebej visoko izobraženih, v tujino.

Irska najuspešnejša, Slovenija na samem repu!

Najuspešnejša pri “črpanju” srdstev iz omenjenega programa je bila Irska, ki je pridobila kar 68,2 MIO EUR. potem, ko je Slovenija uspela pridobiti le 9,8 MIO EUR. Ključni razlog bi naj bil fokus ministrice na izvajanje le enega programa (preko Zavoda RS za zaposlovanje), kar naj bi bil po mnenju Evropskehga računskega sodišča eden izmed ključnih razlogov slabšega črpanja EU sredstev nekaterih držav članic, poroča v svojem blogu na strani stranke SDS poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc.

Torej je ministrici z njeno ožjo ekipo preprosto zmanjkalo inventivnosti  (novih idej, rešitev…), ki bi jih razpisna komisija prepoznala kot potencialne za dodelitev sredstev. Žal, v vladi do njene neučinkovitosti niso kritični, še več, dopuščajo, da ministrica v javnost komunicira “svojo uspešnost”.

Sicer pa je program Jamstvo za mlade zaveza vseh držav članic EU, da mladim (večinoma do 25. leta starosti) zagotovijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljevanje šolanja, vajeniško mesto, pripravništvo oz. delovno prakso. Omenjena zaveza torej od države članice zahteva aktivno vlogo in sicer v roku štirih mesecev od dne, ko postanejo mladi brezposelni ali ko končajo formalno izobraževanje

Uredništvo