Smeh do nebes (še dvomite, da so psi čuječa bitja?) VIDEO

Ali psi čutijo krivdo? Ali so psi lahko empatični (študija iz leta 2012)? Ali čutijo ljubosumje in zavist? Psi so zagotovo čuječa bitja in zadnje študije (iz leta 2017) celo kažejo, da so vedno bolj podobni ljudem.

Psi prepoznajo v človeku radost, prepoznajo, kdo je radodaren in kdo ni (več kot 70% v vzorcu) so empatični, čutijo krivdo…So torej vse bolj podobni človeku!

Kaj pa vam pove posnetek igranja z otrokom?

Uredništvo