Podražitev oskrbe s pitno vodo pade na pleča občanov

Mestni svetniki Mestne občine Murska Sobota so na prvi popočitniški redni seji med drugim obravnavali tudi sklep o sprejemu elaborata o Oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota in za območje Mestne občine Murska Sobota v okviru izvajanja gospodarske javne službe sprejeli nove cene oskrbe s pitno vodo.

Direktor javnega podjetja Vodovod sistema B Boštjan Zver je na seji poudaril, da so bile obstoječe cene javne službe oskrbe s pitno vodo sprejete 17. septembra 2020 in ob tem  dodal, da inflacija od takrat znašala 18,4 odstotka.

»Porast stroškov energije, materiala, stroškov dela in stroškov storitev od časa zadnje potrditve elaborata v letu 2020 narekuje spremembo trenutno veljavnih cen obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, kot to podrobneje izhaja iz predloženega elaborata,« so obrazložili v javnem podjetju Vodovod sistema B.

V razpravi je svetnik SDS Bojan Petrijan izrazil nasprotovanje dvigu cen, saj bi bilo pred sprejetjem sklepa o dvigu cen najprej potrebno poiskati vse možne rezerve, da podražitev ne pade na pleča občanov. Ob dejstvu, da so se v zadnjem obdobju enormno zvišali stroški bivanja v soboški občini, svetniki SDS predloga niso podprli.

Ker so svetniki iz vrst Gibanja Svoboda in SD, ki v mestne  svetu imajo večino, bili zvišanju cen naklonjeni, so sklep vendarle sprejeli, nove cene pa začnejo veljati od 1. oktobra 2023.

Cena omrežnine, ki se ne spreminja, znaša za vodovodni priključek 6,7179 evra na mesec brez DDV. Spreminja pa se cena vodarine, ki bo od oktobra naprej znašala 0,7259 evra na kubični meter brez davka na dodano vrednost, kar je 18,96-odstotno povišanje.

Ob povprečni porabi deset kubičnih metrov pitne vode na mesec bo tako mesečna položnica na gospodinjstvo v enostanovanjski hiši dražja za 1,78 evra z DDV, na letni ravni pa za 21,36 evra.

M.Z.