Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano omogoča izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičene osebe, ki so na dan 30. 12. 2021 dopolnile 65 let starosti, so nosilci oziroma člani kmetije, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2021, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 evrov.

Vlagatelji, ki želijo pridobiti enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, morajo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložiti vlogo najkasneje do 31. januarja 2022.

Podrobnosti najdete tukaj.

M. Z.