Šolniki, kulturniki, zdravstveni delavci in socialni delavci uspeli v pogajanjih!

Foto:Pixabay

306 MIO EUR je “težak” dogovor, ki so ga izpogojevali trije sindikati. Uspešna pogajanja so zaključili SVIZ (Sindikat vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture), Sindikat delavcev v zdravstveni dejavnosti in Sindikat zdravstva in socialnega varstva.

“Trojka” pogajalcev je izpogojevala splošni dvigi plač za skoraj vse zaposlene, izboljšanje vrednotenja posameznih delovnih mest in višje dodatke za praznično, nočno in nedeljsko delo.

Pogajanja so vsem zaposlenim, ki so uvrščeni do 26. plačnega razreda dvignila plačo za 4% oz. za en plačni razred. V denarnicah se bo rast poznala s 1. januarjem 2019. Do dviga bodo upravičeni tudi tisti, ki so jim bile odpravljene anomalije že v letu 2017 in so uvrščeni do 26. plačnega razreda. Tudi njim bo plača višja za 4% oz. za en plačni razred.

Žal pa se dvig plače ne bo poznal tistim, ki prejemajo dohodek do 17. plačnega razreda. Kot vemo, slednjim razliko do minimalne plače plačuje država iz proračuna.

Zadovoljni bodo tudi tisti, ki so uvrščeni nad 26. plačni razred, saj se bo njihova plača dvignila za kar 8% oz. dva plačna razreda. Prvi dvig se bo v njihovih denarnicah poznal že od 1.1.2019 in sicer za 4%, poln dvig pa od novembra 2019 naprej. Vsi, ki so si pridobili znanstvene nazive, bodo deležni povečanja plače za 12% oz. za kar tri plačne razrede. Tretji plačni razred se jim bo poznal od septembra 2020 naprej.

Šolniki, ki so tudi razredniki, se bodo lahko v bodoče veselili kar 4% dodatnega povečanja plače, podobno pa tudi tisti, ki so si pridobili naziv svetovalec ali svetnik (zaposleni z daljšim stažem zaposlitve).

V zdravstvu se bodo razveselili dviga dodatkov za delo v posebnih pogojih. Tako bodo že od septembra 2019 dodatek na nočno delo znesel 40 odstotkov, dodatek za nedeljsko delo 90 odstotkov in dodatek za praznično delo 120 odstotkov. Upravičeni pa bodo tudi do 15 odstotkov dodatka za deljeni delovni čas.

Dogovor tudi o kadrovskih standardih in normativih za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu do začetka leta 2020!

Uredništvo