Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o vesoljskih dejavnostih

Sprejetje zakona je nujno zaradi že izvedenih in načrtovanih izstrelitev slovenskih satelitov ter za uspešno nadaljevanje vesoljskih aktivnosti v Sloveniji. Zakon ureja nadzor nad vesoljskimi dejavnostmi na območju Republike Slovenije, na plovilu ali zrakoplovu, registriranem v Sloveniji, in za vesoljske dejavnosti, ki jih izvajajo slovenski državljani ali pravne osebe s sedežem v Sloveniji.

Na področju vesoljskih tehnologij je v Sloveniji v zadnjih letih prišlo do hitrega razvoja. V letu 2016 je Slovenija postala pridružena članica Evropske vesoljske agencije (ESA).

V Sloveniji sta bila razvita dva satelita, NEMO-HD in Trisat, ki sta bila izstreljena jeseni leta 2020.

V skladu z mednarodno ureditvijo področja je Slovenija zavezana, da izvaja nadzor nad vesoljsko dejavnostjo, ki se izvaja na njenem teritoriju ali s strani njenih prebivalcev in da vzpostavi nacionalni register vesoljskih objektov zato je sprejem področne zakonodaje postal nujno potreben.

Satelit NEMO-HD (foto: gov.si)

Sprejet Zakon o vesoljskih dejavnostih tako vzpostavlja nacionalni register vesoljskih objektov, ki je podlaga za vpis v register pri Združenih narodih in določa elemente, ki se v register vpisujejo. Zakon določa tudi obveznost, da je pred izvajanjem vesoljske dejavnosti potrebno pridobiti dovoljenje, ki je lahko izdano na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki zagotavljajo, da je vesoljska dejavnost varna in da ne povzroča škodljivih posledic niti na Zemlji, niti v vesolju. Dovoljenja bo izdajalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo tudi nadzorni organ.

V pripravi je uredba, ki bo podrobneje opredelila vsebino, zahteve, kriterije in pogoje za pridobitev dovoljenja ter postopek vpisa v register.

Zakon vsebuje obveznost sklenitve zavarovanja in obveznosti upravljavca o poročanju o vsaki nesreči oziroma zapletih pri delovanju objekta ter ureja odgovornost za škodo, povzročeno s strani vesoljske dejavnosti, v skladu z mednarodno ureditvijo tega vprašanja. Zakon predvideva tudi kazni za kršitev določb zakona.

V primerih velikih vesoljskih dejavnosti zakon predvideva tudi sodelovanje z drugimi ministrstvi pri preverjanju izpolnjevanja pogojev, zaradi zahtevnosti področja pa podaja tudi možnost, da se Evropsko vesoljsko agencijo lahko zaprosi za mnenje glede tehničnih lastnosti predlagane vesoljske dejavnosti.

Razvoj vesoljskih tehnologij v svetu je vedno hitrejši in se po napovedih ne bo ustavil. Število vesoljskih akterjev se je močno povečalo, povečalo se je tudi število izstreljenih vesoljskih objektov. Tudi v Sloveniji so se podjetja in raziskovalne institucije uspešno vključili v ta razvoj in pričela z razvijanjem satelitov in inštrumentov zanje, razvojem aplikacij za uporabo satelitskih podatkov za najrazličnejše namene.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo še naprej podpirali delovanje naših podjetij na področju vesolja, zato v zadnjem tednu marca organizirajo serijo predstavitev in bilateralnih srečanj v sklopu »vesoljskega tedna« (ang. Space Week). V času od 28. do 31. marca bodo v Sloveniji gostili predstavnike Evropske vesoljske agencije, ki bodo predstavili različne programe, v katerih lahko sodelujejo slovenska podjetja in institucije, ter predstavnike EU agencije za vesolje, ki bodo predstavljali razpise Obzorja Evropa za področje vesolja ter podjetniško iniciativo CASSINI. Več informacij o dogodku je objavljenih na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

C. U.

vir: MGRT