Sprejet zakon o hiši za otroke

Foto: gov.si

Glavni namen hiše za otroke po modelu Barnahus je usklajevanje sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka ter podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem in varnem okolju.

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je dejala:

“Gre za področje, s katerim se na žalost v Sloveniji v preteklosti nismo ukvarjali dovolj, zlasti pa ne sistematično. S hišo za otroke Barnahus, s katero v slovenski prostor uvajamo model obravnave zlorabljenih otrok, in z nekaterimi drugimi ukrepi, ki smo jih v tem mandatu že pripravili, ter tistimi, ki jih še bomo, v središče postavljamo otrokom prijazno pravosodje.”

Več na: https://www.gov.si/…/2021-03-26-drzavni-zbor-sprejel…

Uredništvo