Srednjega sloja, ki je generator ohranjanja uspešnega gospodarstva v Sloveniji vse manj!

Foto:Pixabay

Tudi v Sloveniji se prevečkrat pogovarjamo, da pogrešamo močan srednji sloj, ki za državo pomeni blaginjo njenih prebivalcev. Slednji je namreč generator pri ohranjanju uspešnega gospodarstva in medsebojno povezane družbe. Žal se tudi naša država uvršča med tiste države, ki se ji z vsako generacijo delež prebivalstva, ki je del srednjega sloja zmanjšuje.

Z vsako generacija manjši delež prebivalstva, ki je del srednjega sloja!

Upad deleža srednjega sloja je sicer vse svetovni problem, raziskava OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj) pa ugotavlja, da je danes na najslabšem generacija milenijcev. To sta dve generaciji in sicer celotna generacija Y in prvi del generacije Z. Gre za osebe, rojene med letoma 1980 in 2001. Poročilo tudi ugotavlja, da so prihodki srednjega sloja v zadnjih cca. dvajsetih letih tako absolutno kot primerjalno gledano komajda zrasli, medtem ko so stroški dobrin in storitev, ki so ključni za ohranjanje načina življenja srednjega sloja, narasli hitreje od inflacije.

Srednji sloj zasluži med 75 in 200 odstotki mediane nacionalnega dohodka!

Na podlagi “meritev”, v srednji sloj spada tisti del prebivalstva, ki letno zasluži med 75 in 200 odstotki mediane nacionalnega dohodka. Mediana je tista raven dohodka, pod in nad katero je statistično gledano po 50 odstotkov prebivalstva, poroča portal cekin.si.

Uredništvo