Vodenje sveta zavoda je prevzela nova predsednica

Danes se je na svoji prvi – konstitutivni seji sestal Svet zavoda javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. Pred novim letom so bili izmed zaposlenih v soboškem zdravstvenem domu izvoljeni predstavniki Damjan Slekovec, Leonida Gačević in Erik Horvat. Po dosedanji praksi, ki pa ni pravno zavezujoča, naj bi svet zavoda vodil eden izmed predstavnikov zaposlenih. Tako je bivšemu predsedniku sveta Srboljubu Čurčiću, ki mu je bilo v času predsedovanja očitano navzkrižje interesov zaradi nakupa stanovanja v lasti ZD Murska Sobota, potekel mandat.

Poleg zaposlenih v svetu zavoda interese ustanoviteljev zastopajo mestni svetnik MOMS Andrej Mešič, Marija Zrim in Zdenka Zrinski, predstavnik ZZZS pa je Gorazd Zajc. Na današnji seji so člani sveta za predsednico izvolili Leonido Gačević, za njeno namestnico pa Marijo Zrim.

Potrjene kršitve direktorice Zdravstvenega doma Murska Sobota

Že nekaj časa je v pripravi nov ustanovni akt, ki bo po tem, ko ga bodo potrdile vse občine soustanoviteljice, morda spremenil razmerja v sestavi sveta zavoda. Po naših informacijah se direktorici ZD Murska Sobota Edith Sapač Žižek v začetku prihodnjega leta izteče mandat. Glede na to, da so ji bile v bližnji preteklosti očitane različne nepravilnosti, bo na njeno morebitno (ne)potrditev vplivala tudi sestava sveta zavoda, ki imenuje direktorja. Razpis za izbiro novega direktorja bo po naših informacijah objavljen jeseni.

M.Z.