Svetniki Občine Radenci sprejeli proračun v prvem branju, so dvigu cen storitev oskrbe s pitno vodo namenili odločen NE?

Občinski svet Občine Radenci je na včerajšnji redni seji sprejel Odlok o proračunu občine v prvem branju. Občina bo tako v letu 2018 predvidoma razpolagala s skupno 5.13 MIO EUR prihodki in 7,3 MIO EUR odhodki. Primanjkljaj sredstev bo občina zagotovila s pomočjo zadolževanja in sicer v višini 2 MIO EUR, nekaj sredstev pa bo prenesla iz ustvarjenega presežka v letu 2017.

Zaradi dviga povprečnine bo  občinska blagajna bogatejša za skoraj 130.000 EUR!

Proračun Občine Radenci pa bo v letu 2018 (kot tudi vseh slovenskih občin) bogatejši najmanj za 130.000 EUR na postavki davčni prihodki, ki v letu 2018 predstavljajo 66% vseh prihodkov občine (občine so namreč z vlado uspele izpogajati višjo povprečnino). Če se bo županovi ekipi “izšla” proračunska napoved in bo iz proračuna 40,23% sredstev namenjenih za investicije ter 2,87% za investicijske transferje, se bodo občani lahko razveselili novih pridobitev v skupni vrednosti cca. 3.15 MIO EUR.

Predvideni investicijski projekti, ki bi jih Občina Radenci izvedla, so rekonstrukcija in adaptacija Bazenskega kompleksa Radenci, komunalno urejanje gradbenih parcel pri GD Radenci-Boračeva (nerealizirana investicija v 2017), ureditev (dokončanje) hodnika za pešce Kapela-Radenci ter skozi “Radenci Vas”, izvedba nadstreškov nad avtobusnimi postajališči, izgradnja rondoja pri AP Radenci, obnova javne razsvetljave, vlaganja v telekomunikacisjko omrežje, vzpostavitev WI-Fi omrežja v središču mesta Radenci, vzpostavitev kanalizacijskega sistema Boračeva-Janžev Vrh v prvi fazi, vlaganje v energetsko sanacijo objektov v lasti občine ter drugi projekti nižjih zneskov financiranja.

Pred iztekajočim letom JP Prlekija d.o.o. po novo soglasje o podražitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo!

V iztekajočem proračunskem letu 2017 so svetniki ponovno odločati tudi o bolečih podražitvah cen oskrbe s pitno vodo iz t.i. C sistema. Vanj so poleg občine Radenci vklučene še občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici ter Občina Veržej. Občina Radenci je spomladi 2017 k dvigu cen že podala pozitivno mnenje (kot tudi vse ostale občine razen Občine Ljutomer), do dviga cen teh storitev pa ni prišlo, saj občinski svet Občine Ljutomer (Občina Ljutomer ima največji ustanovitelsjki delež v JP Prlekiji) k dvigu cen ni podal pozitivnega mnenja. Tokrat je občinski svet Občine Radenci v zelo žolčni razpravi dal soglasje k dvigu cen, kar pa ponovno ni storila Občina Ljutomer, zato v letu 2018 zaradi prihajajočih se lokalnih volitev ni pričakovati dviga cen. Občine v sistemu C morajo namreč pred sokončno odločitvijo Sveta ustanoviteljic v sistemu C (predsatvniki občin) dobiti pozitivno soglasje vseh občinskih svetov!

Ima JP Prlekija d.o.o. dovolj rezerv in dobre nadzornike, da ugotovijo dejanske probleme in pravilne lastne cene? Ali pa se po sedaj JP finančno stabilizirala na račun “nevlaganj” in nevzdrževanj v dotrajane priključke…?

Sicer pa je občinski svet na včerajšnji seji odločil še, da se bo hrana za potrebe enote Gozdek Kapela pripravljala v Vrtcu Radenci-Radenski mehurčki, dala soglasje k statusnemu preoblikovanju zasebne lekarniške dejavnosti koncesionarke Frangeževe (iz s.p. v d.o.o.), dopolnila oz. spremenila besedilo členov v odloku, ki sedaj pravičneje določajo, kdo vse mora biti vključen v sistem zbiranja in odvoza odpadkov ter dala soglasje k predlogu o financiranju obnove vodovodnih priključkov in vgradnjo vodovodnih jaškov v skladu s tehničnim pravilnikom za obstoječe stanovanjske stavbe na območju javnega vodovodnega sistema v Občini Radenci.

Uredništvo