Potrdili so delovna telesa, zavrnili predlog proračuna

Včeraj se je na 2. redni seji sestal Občinski svet Občine Radenci. Župan Roman Leljak je po sprejemu zapisnika predstavil svojo dejavnost med 1. in današnjo sejo. Svetnice in svetniki so po sprejemu dnevnega reda podali vprašanja in pobude, temu pa so sledili odgovori.

Na področju kadrovskih zadev so potrdili člane stalnih delovnih teles občinskega sveta ter člane Nadzornega odbora Občine Radenci v sestavi Gorazd Rudolf Kovačič, Vida Kovačič, Miran Zamuda, Sabina Seme in Iztok Palčič.

Potrjeni so bili člani naslednjih odborov in komisij: Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve, Statutarno pravno komisijo, Odbor za šport in turizem, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo ter Odbor za kmetijstvo.

Za predstavnika Občine Radenci v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Pomurje so imenovali Mojco Smolko.

Zapletlo se je pri obravnavi Odloka o proračunu za leto 2023, saj se svetniki Gibanja Svoboda, SD in Desus z vsebino niso strinjali. Po potrditvi predloga v prvem branju je župan Roman Leljak v predlogu za drugo branje upošteval predlog za dopolnitev, ki je bil vložen med prvo in drugo obravnavo. V predlog proračuna za leto 2023 je župan vključil projekte, ki so jih v predvolilni kampanji napovedovali svetniki, ki sedaj predlogu nasprotujejo.

Glede na vsebino predloga proračuna za drugo branje, ki vključuje skupne točke predvolilnega programa in dopolnitev, ki je bila oddana med prvo in drugo obravnavo, težav pri sprejemu proračuna za leto 2023 ni bilo za pričakovati. A po naših informacijah naj bi v dopoldanskem času bilo za pričakovati, da svetniki Gibanja Svoboda, SD in Desus, Bogdan Lesjak, Marko Kranjc, Helena Hedźet, Tomi Mitev, Nina Grein, Drago Kocbek, Janez Konrad in Srečko Bodanec, odloka o proračunu za leto 2023 ne bodo podprli. Na sami seji so to potrdili in brez obrazložitve glasovali proti sprejemu odloka.

Po seji, ki je bila po tej točki prekinjena, je župan Leljak preko socialnega omrežja napovedal začasno financiranje. “Občina Radenci bo tako delala z omejenimi sredstvi. Občani bodo ostali brez večino pravic. Društva brez sredstev občine. Socialne pomoči, rojstvo otroka, subvencije za rušenje hiš, skratka za vsa neposredna plačila. Šoli in vrtcu so sredstva na razpolago v višini kot lansko leto po mesecih za tekoči mesec letos,” je zapisal Leljak.

Nadaljevali bodo le z deli iz koncesijskih in drugih pogodb, ki so se začela izvajati lansko leto. Z zavrnitvijo proračuna je tako po županovih besedah onemogočeno črpanje evropskih sredstev za realizacijo napovedanih investicij na Titovi cesti, Finžgarjevi cesti in cesti iz Pokopališča na Radenski vrh. Prav tako je ogrožena izvedba družbenih aktivnosti, ki so odvisne od financiranja iz občinskega proračuna. “Svetniki z neodgovornim delom kaznujejo občane, ki jim niso dali zmagoslavnega glasu na volitvah,” je še dodal Leljak.

Očitno se je dogajanje, ki so ga pred lokalnimi volitvami režirale “civilne iniciative”, preselilo v občinski svet. Ali je zavrnitev proračuna izvrševanje ukazov iz Ljubljane, ali pa gre le za plod nezmožnosti preseganja osebnih zamer, v tem trenutku še ni znano. V marsikateri pomurski občini je takšen način dela občinskega sveta razvoj ustavil vsaj za štiri leta. Zamujene so bile številne priložnosti, kar je pustilo dolgoročne posledice. Tega si prebivalci Občine Radenci ne želijo in ne zaslužijo, prav tako to ne bi smelo biti v interesu občinskih svetnikov. Bodo našli skupen jezik in se odločili za dobrobit občanov?

M.Z.