Tako se bo izvajalo ocenjevanje znanja učencev

Foto: Polona Avanzo (Demokracija)

Ocenjevanje znanja učencev se lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi individualno

Ocenjevanje znanja učencev se lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi individualno, je sporočila ministrica dr. Simona Kustec. Učitelj bo pri tem lahko uporabljal različne načine ocenjevanja doseženih ciljev in vsebin. V drugem ocenjevalnem obdobju se znanje pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat. Učenec mora imeti možnost, da negativno pridobljeno oceno do zaključka šolskega leta popravlja še najmanj enkrat.

Pri zaključevanju se izhaja iz ocen (priporočilo) pridobljenih do 16. marca letos, upošteva se napredovanje učenca v času dela na daljavo

Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca letos. Ob tem naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja. Načine in oblike ocenjevanja učitelji uskladijo v svojih strokovnih aktivih.

Sporočilo ministrice včeraj, 18.4.

“Za nami je pet tednov izvajanja izobraževanja na daljavo in še dobrih 8 tednov do šolskih počitnic. Čeprav danes še vedno ne vemo, kdaj nam bo epidemijo koronavirusa 19 uspelo uspešno zajeziti, pa lahko rečemo, da smo s skupnimi močmi, s sodelovanjem, razumevanjem, tudi potrpežljivostjo v tem času vzpostavili sistem izobraževanja na daljavo. Glede na aktualne razmere ga sproti usklajujemo ter prilagajamo.

Šolsko leto bomo pripeljali do konca, do poletnih počitnic. Da nam bo to lahko uspelo, smo na MIZŠ v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, združenji ravnateljev, predstavniki za splošno in poklicno maturo, Republiškim izpitnim centrom ter delovno skupino za Nacionalno preverjanje znanja, pripravili temeljne smernice, priporočila in sklepe”