To je zadnjih nekaj let najhitreje rastoča država na svetu!

Foto: Pixabay

Indija je najhitreje rastoča država na svetu. Njen BDP (Bruto domači proizvod) je namreč v zadnjih nekaj letih rasel med 7 in 8 odstotkov.

Stopnja rasti v zadnjem četrtletju leta 2019 po dolgih letih padla na 4,5 %

Ker je gospodarska rast Indije “vztrajala” kar dobrih šest let, je razumljivo, da bo sledil cikel ohlajanja. Ali je prišel prerano? O tem sedaj tuhtajo poklicani, dejstvom pa je, da ohlajanje pripisujejo upadu domače porabe in slabljenju rasti storitev in industrije. Posledično se Indija sooča tudi z veliko stopnjo brezposelnosti, ki je v letu 2019 dosegla cca. 8,5 %.

Predsednik vlade (položaj je zasedel po volitvah v mesecu maju 2019) Narendre Modi že reagiral

Kaj se bo dogajalo z Indijo v prihodnje glede na to, da je ponovno izvoljeni predsednik vlade Modi, v zadnjih mesecih leta 2019 sprožil različne reforme. Znižal je stopnje davka od dobička pravnih oseb, znižal je davčne stopnje od dohodkov pravnih oseb za naložbe v rastlinske proizvodne obrate, povečal je omejitev neposrednih tujih naložb v različnih sektorjih in sankcioniranje znižanja obrestnih mer, zmanjšal je birokracijo in druge manjše “popravke”. Vprašanje, ki ostaja je, ali bodo ključni ukrepi reform pravi?

Bo Indija spet uspela izkoriščati svoj velik potencial

Sicer pa je Indija država v Južni Aziji. Po ustavi je parlamentarna federativna republika 28 zveznih držav in 7 zveznih ozemelj (temelji na ustavi iz l. 1950 in angleškem pravu). Po geografski površini je na sedmem, po številu prebivalstva pa na drugem mestu med državami in tako demokracija z največ prebivalci na svetu. Povprečna bruto plača visokokvalificiranega kadra je v letu 2018 znašala 538,5 EUR.

Uredništvo