To je uradna izjava Ministrstva za zdravje glede stanja dobav cepiv zoper Covid-19

Spet naraščanje okužb
V poplavi lažnih ali pomanjkljivih medijskih objav o nabavi in stanju dobav cepiv zoper #Covid19 velja prebrati spodnje uradno obvestilo Ministrstva za zdravje.
Dodatna pojasnila glede dobave cepiva: »Naša prioriteta je zagotoviti dovolj cepiva za prvo polovica leta 2021«
21. 3. 2021
“Ministrstvo za zdravje
V času, ko smo prejeli poziv za odločanje o sodelovanju pri nabavi opcijskih količin, smo pričakovali prihod šestkrat cenejšega cepiva AstraZeneca v bistveno večjih količinah. Ker je bilo vedno več indicev, da se to ne bo zgodilo, smo že v začetku januarja izrazili velik interes (večji od »pro rata«) za nabavo dodatnih količin cepiv tako proizvajalca BioNTech/Pfizer kakor tudi Moderne. Naša prioriteta je, da zagotovimo zadostno količino cepiva čim prej, v prvi polovici leta.
koronavirus
Krovne pogodbe o predčasnem nakupu cepiv proti COVID-19 v okviru skupnega javnega naročila na EU ravni s proizvajalci cepiv sklepa Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) v imenu držav članic EU. Države članice s proizvajalci cepiv proti COVID-19, ki imajo sklenjene pogodbe z EK, sklepamo le naročila o dobavah cepiv, ki so bila predhodno usklajena.
Države članice se smemo odločati, ali želimo nabaviti cepivo določenega proizvajalca v količini »pro rata«. Ker se cene med cepivi zelo razlikujejo, smo se članice glede navedenega tudi različno odločale in te odločitve sporočale EK, ki je pripravila končni razdelilnik cepiv glede »pro-rata« deleže in izražene interese. Ko so se te odločitve sprejemale, se ni vedelo, katero cepivo bo pridobilo EMA dovoljenje za promet, kar je pomenilo veliko negotovost. Zato je prevladalo stališče, da je najbolj varno, da izrazimo interes za nabavo vseh pogodbenih količin cepiv v deležih, kot nam glede na pro rata pripada. Slovenija se ni odločila za nakup opcijske ponudbe BioNTech/Pfizer in Moderna zaradi njihove časovnice dobav, ki je bila predvidena šele v drugi polovici leta. Naša prioriteta pa je, da zagotovimo zadostno količino cepiva čim prej, v prvi polovici leta.
V času, ko smo prejeli poziv za odločanje o sodelovanju pri nabavi opcijskih količin, smo pričakovali prihod šestkrat cenejšega cepiva AstraZeneca v bistveno večjih količinah. Ker je bilo vedno več indicev, da se to ne bo zgodilo, smo že v začetku januarja izrazili velik interes (večji od »pro rata«) za nabavo dodatnih količin cepiv tako proizvajalca BioNTech/Pfizer kakor tudi Moderne.
Na ministrstvu za zdravje poudarjamo, da je vsem državam članicam zagotovljeno, da v kolikor sodelujemo pri nabavi pogodbenih količin, bomo vedno lahko dostopali do dodatnih količin, tudi, če se ne odločimo za sodelovanje pri neobveznih opcijskih količinah. Ko je vodenje ministrstva za zdravje prevzel predsednik vlade, je naročil, da se potegujemo za vse možne dodatne količine, kar smo na ministrstvu za zdravje tudi storili.
Dodatna naročila so bila obljubljena že v prvi polovici leta, zato je Slovenija naročila več teh cepiv, kot ji sicer pripada »pro rata«. Skupno število odmerkov, ki jih bo Slovenija v letu 2021 nabavila od proizvajalca BioNTech/Pfizer znaša okvirno 2.248.000 odmerkov, od proizvajalca Moderna pa okvirno 1.271.000 odmerkov. Za pomoč pri sprejemanju odločitev je bila imenovana strokovna skupina, ki so jo sestavljali strokovnjaki iz posameznih področij, odločitev, pa je bila sprejeta na ravni MZ. Strokovna skupina MZ je prenehala z delovanjem 6. 1. 2021. Pogodba o dobavi cepiva proizvajalca AstraZeneca je bila s strani MZ podpisana 20. oktobra 2020 za 1.404.000 odmerkov. Prva pogodba s proizvajalcem BioNTech/Pfizer o pogodbeni dobavi cepiva je bila s strani MZ podpisana 10.12.2020 za okvirno 924 tisoč odmerkov, druga o dodatni dobavi 4. 3. 2021 za okvirno 913 tisoč odmerkov, tretja je še v postopku priprave na EK za okvirno 411 tisoč odmerkov – skupno število odmerkov, ki jih bo Slovenija v letu 2021 prejela je okvirno 2.248.000 odmerkov. Prva pogodba o dobavi cepiva proizvajalca Moderna o pogodbeni dobavi cepiv je bila s strani MZ podpisana 21.12.2020 za okvirno 370 tisoč odmerkov, druga o dodatni dobavi pa 17. 3. 2021 za okvirno 901 tisoč odmerkov – skupno število odmerkov, ki jih bo Slovenija prejela v letu 2021 znaša okvirno 1.271.000 odmerkov. Pogodba o dobavi cepiva proizvajalca Janssen Pharmaceutica NV je bila s strani MZ podpisana 21. decembra 2020 za okvirno 939 tisoč odmerkov. Pogodba o dobavi cepiva proizvajalca CureVacAG je bila s strani MZ podpisana 22. januarja 2021 za okvirno 1.040.000 odmerkov.
Situacija na področju preskrbe s cepivi proti COVID-19 je izjemno dinamična in noben od proizvajalcev cepiv proti COVID-19 se ne drži s pogodbami določenih obveznosti. Proizvajalci cepiv praktično vsak teden sporočajo Usmerjevalnemu odboru EK spremembe dobav cepiv, kar predstavlja izjemno velike težave pri izvajanju planov cepljenj. Dobave cepiv se sicer postopno počasi in zanesljivo povečujejo, kar bo prispevalo k večjim dobavam cepiv že v naslednjem mesecu”, je uradno sporočilo ministrstva za zdravje delil premier Janez Janša.
Uredništvo