Kako bo v bodoče?

Včeraj, 12. oktobra, se je v Martjancih župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač zdaj že tradicionalno srečal s predstavniki krajevnih skupnosti. Beseda je tekla o delu in aktivnostih Občine Moravske Toplice ter krajevnih skupnosti v preteklem obdobju in načrtih za naprej.

“Krajevne skupnosti so pomemben sooblikovalec razvoja naše občine. Brez pridnih ter marljivih posameznikov, ki jih sestavljajo, se marsikateri projekt ne bi uresničil. Takšni sestanki, današnjemu je kot zmeraj sledilo prijetno druženje, morajo ostati stalnica oziroma jih bo potrebno še okrepiti,” je po srečanju dejal Glavač.

V Občini Moravske Toplice deluje 27 krajevnih skupnosti: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Martjanci,Mlajtinci / Lukačevci, Moravske Toplice, Krajevna skupnost Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče, Suhi Vrh, Tešanovci in  Vučja Gomila.

M.Z.