Trgovine ob praznikih zaprte, zaposleni pa z boljšimi pogoji dela in višjimi plačami!

Vir:Pixabay

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ kot predstavniki delodajalcev ter Svet gorenjskih sindikatov kot predstavnika delavcev so podpisali novo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS). Po novem bodo trgovine (razen izjem) ob praznikih zaprte, delavcem pa bo prinesla višje plače.

Trgovine s 1.9. naprej ob praznikih zaprte, delavci pa z višjimi plačami od 1.1.2019 in boljšimi pogoji dela!

Nova kolektivna pogodba bo začela veljati 15. avgusta, nekatera določila iz pogodbe pa pozneje (recimo določb, ki se nanašajo na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, ki bodo stopile v veljavo 1.9.).

Delodajalci po novem več ne bodo smeli razporediti delavca na delo na vseh 15 praznikov, izvzete pa so le izjeme (bencinski servisi, stojnice, prodajalne znotraj kampov…družinska podjetja, maloobmejne prodajalne in druge izjeme iz kolektivne pogodbe). Delavec bo manj delal tudi ob nedeljah, saj bo na ta dan lahko delal le 20 krat na leto. Ko bo delal, bo prejel 100% bruto osnove, generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Ladislav Rožič pa je povedal, da bo to po dvigu plač cca. 10 EUR bruto/uro.

S 1. januarjem 2019 se bodo najnižje osnovne plače (od prvega do petega tarifnega razreda) zvišale za pet odstotkov ter od 1. julija 2019 še za dva odstotka. V šestem in sedmem tarifnem razredu bo zvišanje plač s 1. januarjem deset odstotno.Kolektivna pogodba pa vključuje tudi obveznost usklajevanja plač z inflacijo in sicer takrat, ko je ta višja od 1%. Uskladiti se bo morala za razliko med 1% in dejansko stopnjo inflacije, je zapisal spletni portal www.finance.si.

Sicer pa se po novem delodajalcu več ne bo splačalo kršiti kolektivne pogodbe, saj bo v primeru kršitve moral “nagraditi” delavca in sicer že takoj v naslednjem mesecu z bogatim nakazilom. V nekaterih primerih celo 500 odstotkov osnovne plače!

Uredništvo