Tuja delovna sila v Slovenijo tudi s ponarejenimi spričevali!

Foto:Pixabay

Ministrstvo za izobraževanje je opozorilo na vse več ponarejenih spričeval, ki jih tuja delovna sila na slovenskem trgu delovne sile potrebuje za zaposlitev. Tako s pomočjo goljufij dokazujejo kompetence, ki jih nikoli niso dosegli.

Ministrstvo za izobraževanje vrednoti spričevala, ki jih tujci v obliki vloge posredujejo v pregled. Vsako spričevalo, za katerega ugotovijo, da je ponarejeno, pa imetnkla predajo v postopek Policiji!

Ministrstvo za izobraževanje pa se poleg vse več sprejetih vlog vrednotenja spričeval sooča še z naraščanjem neobičajnih praks izobraževanja ter nepreglednimi informacijami o kakovosti izobraževanja. Pri tem opozarjajo na dvom v kakovost pridobljenega izobraževanja in v usposobljenost imetnikov listin, poroča spletni portal cekin.si

Smo v lastni domovini ravnali prav, ko smo v času visoke stopnje gospodarske rasti pozabili razbremeniti strošek dela delodajalcev. Zagotovo! Žal je prepozno, smo visoko zadolženi, prihajajo pa bolj negotovi časi!

Uredništvo