Učinek sedmega protikorona paketa znaša okoli 550 milijonov evrov (komu in koliko ponuja, v prispevku)!

Vir: DZ

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma sedmi protikorona paket (#PKP7) je bil na 55. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije sprejet s 50 glasovi za in 7 proti.

Glavni cilj zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Po besedah ministra za finance mag. Andrej Širclja, znaša učinek sedmega protikorona paketa okoli 550 milijonov evrov. Podprl ga je že Odbor za finance, kjer so poslanci z 11 glasovi za in dvema proti predlog podprli, včeraj pa je bil podprt še v Državnem zboru.

Slika lahko vsebuje: besedilo, ki pravi »DAREPUBLIK SLOVENIJE #PKP7 #SKUPAJZMOREMO do do300 300 solidarnostni dodatekza upokojencez nizkimi pokojninami 200 za zaposlene, imajo plačo višine minimalnih 50 za vsakega otroka 150 za kmete nizkimi prejemki, starejši 513,64 bruto mesečno začasno denarno nadomesti plače zaradı izgube zaposlitve 500 izredna pomoč ob rojstvu otroka zvišanje urne postavke zaposlenim bolnišnicah in domovih za 150 dodatek za študente 100 ali 200 dodatek za velike družine tremi štirimi otroki pomoč prostovoljnim gasilskim društvom nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov brezplačno sobivanje zdravstvenem zavodu otrokom do vključno leta starosti«

Povzetek ukrepov (več na https://www.gov.si/novice/2020-12-30-drzavni-zbor-sprejel-pkp7/)

  • za kritje fiksnih stroškov za po1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov in 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov
  • uvaja se začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije, za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas
  • do solidarnostnega dodatka za upokojence bodo upravičeni tisti, katerih pokojnina znaša 714 evrov ali manj, enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov pa prejmejo študentje, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, z zakonom pa se zagotavlja tudi enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vsakega otroka do 18. leta
  • enkratni solidarnostni dodatek za novorojenčke v višini 500 evrov ob rojstvu otroka, ki jo bodo deležni starši za otroka rojenega od 1.1.2020 do eno leto po koncu epidemije
  • za izboljšanje socialnega položaja ranljivih skupin oseb na podeželju, ki imajo nizke dohodke, se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Upravičenci morajo biti stari vsaj 65 let in biti nosilci oziroma člani kmetije
  • uvede se tudi dodatek za študente in dijake za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19
  • vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, bo delodajalec izplačal krizni dodatek v višini 200 evrov, ki bo oproščen plačila davkov in prispevkov
  • prostovoljna gasilska društva bodo zaradi izpada dohodka v letu 2020 dobila pomoč za nakup opreme ipd glede na “status” društva

Uredništvo