Ustava Republike Slovenije ščiti pred obveznim cepljenjem proti Covid-19

Foto: Ministrstvo za zdravje

Nihče ta trenutek ne more zahtevati, da bi se posameznik moral obvezno cepiti proti virusu Covid-19

51. člen ustave je jasen. “Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon.” Enako pravne podlage ne daje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zato tudi, če posameznik zboli, ima pravico do brezplačnega zdravljenja iz naslova zdravstvenega zavarovanja.

Novega Zakona o nalezljivih boleznih, kateri trenutno je v javni obravnavi, enako nikjer ne predvideva obvezno cepljenje

Novela zakona ureja karanteno, obveznost cepljenja pred vstopom v vrtec, pooblastila ministrstva za zdravje, Vlade RS, občin, NIJZ, ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni in okužb, možnost omejitve zbiranja tudi na zasebnih površinah in drugo (predlogi se v javni obravnavi zbirajo do konec meseca).

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11571

Oboleli s koronavirusno boleznijo so v primeru zdravstvenega zavarovanja pri zdravstveni oskrbi popolnoma kriti iz naslova zavarovanja, a kot poudarjajo na zdravstvenem ministrstvu »predstavlja testiranje ter osebna zaščita zdravstvenih in drugih delavcev v zdravstvu, ki prihajajo v stik z bolniki s COVID-19, strošek«.

Uredništvo