Ustavno sodišče je po dolgem oklevanju zavrglo pritožbo zoper zastaranje in sporočilo, da ima odločitev enake pravne posledice kot oprostilna sodba.

Na odločitev se je preko twitterja odzval tudi oškodovanec Janez Janša.

Postopek pred sodiščem je bil ustavljen in se je končal brez obsodbe, zato “pritožnik velja za nedolžnega in nima pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi”.

Ker pritožnik ni izkazal pravnega interesa za ustavno pritožbo, jo je senat ustavnega sodišča zavrgel.

Vsak normalen Slovenec bi se v tem trenutku moral vprašati, kakšna sodišča imamo in seveda videti, kaj lahko povzročijo pristranski mediji.

M.Z.